Du er her: 

Pressemeddelelse fra Grindsted Menighedsråd

Køb af ejendom Østerbrogade 4, Grindsted.

Det har i lang tid været skiftende menighedsråds ønske at kunne frilægge Grindsted Kirke samt kirkegården mod nord og mod øst, afgrænset af Borgergade og Østerbrogade. Menighedsrådet har i januar 2019 købt ejendommen Østerbrogade 4, 7200 Grindsted for at kunne arbejde videre med dette projekt, som løber over flere år.

Menighedsrådets vision er at indgå et i større projekt i samarbejde med Billund Kommune om forskønnelse, reetablering og revitalisering af Grindsted bymidte.  Menighedsrådet ønsker at medvirke til at skabe et byrum, der danner en fin overgang fra byens liv til kirken og kirkegårdens ro og stilhed – et ”udsynsområde”, viet til den indre ro, hvor man kan sidde og reflektere over hverdagens tildragelser.

Grindsted Menighedsråd

Del dette: