Konfirmation

Konfirmationsforberedelse og konfirmation foregår hos os i løbet af 7. klasse. Invitation hertil sendes ud via skolernes intranet, hvorefter tilmeldingen sker hos den enkelte præst.

Undervisningen foregår i skoletiden med inddragelse af enkelte hele dage.

Konfirmationsdatoer offentliggøres ca. 2 år forud.

I begyndelsen af sæsonen afholdes forældremøder, hvor undervisningens indhold præsenteres og krav og forventninger afstemmes.

Du kan læse mere om konfirmation her på folkekirken.dk