I Nollund og Urup kan følgende medarbejdere træffes

Kirkesanger
Tommy Nielsen
Dalbo 78
Tlf.: 6168 4097
dalbonielsen@gmail.com

Kirketjener  
Charlotte Jørgensen
Tlf. 51180219
KirketjenerNollundUrup@gmail.com

 

 

Organist
Jens Erik Rugager Kristensen
Tlf.: 3023 8949
jerk@km.dk

Træffes ikke torsdag

Kirketjener
Flemming Jørgensen

Kirkemusiker
Anne-Kathrine Højgaard Johansen
Tlf. 2491 4312
akhj@km.dk

Træffes bedst tirsdag og onsdag

Kirketjener
Jane Lund
 

Grindsted Kirkegård passer kirkegårdene i Nollund og Urup. 
Spørgsmål vedrørende kirkegårdene rettes til kirkegårdskontoret: 

Kirkegårdsleder
Ritva T. Pedersen

Kirkegade 22
7200 Grindsted
Tlf. 7532 2195
grindsted-kirkegaard@mail.dk