I Grindsted kan følgende medarbejdere træffes

Administrationsleder
Helle Precht
Tlf. 7650 2593
hep@km.dk


Kordegn
Merle Baun
 Tlf.: 7650 2597
meba@km.dk

Træffes ikke fredag

Kordegn
Bine Storbank 
Tlf. 9243 1434
bms@km.dk

Træffes ikke mandag

Kordegn
Anne-Sophie Sørensen
Tlf. 9243 1491
asso@km.dk

Træffes ikke mandag

1. Kirketjener
Per Philipsen
Tlf.: 7532 0068
kirketjeneren@mail.dk

Kirketjener
Lone Degn
Tlf.: 7532 0068
kirketjeneren@mail.dk

Kirketjener
Birgitte Vandborg
Tlf.: 7532 0068
kirketjeneren@mail.dk

Regnskabsfører
Lars Enemark Holm
Tlf. 9243 1496
leho@km.dk

Kirkegårdsleder
 Ritva T. Pedersen
 Tlf.: 7532 2195
 Mail: rtp@km.dk

Gartner
Gitte E. Jørgensen

Gartner
Karen Marie Lind Jakobsen

Gartneriarbejder
Ida Rasmussen

Gartneriarbejder
Flemming Jørgensen

Gartneriarbejder
Kim Karlsen


Gartneriarbejder
Chamara Fernando
 


Gartner
Jane Lund
 


Gartneriarbejder
Michael Petersen
 


Gartneriarbejder
René Hollænder


Gartneriarbejder
Gunner Busk
 

 

Gartneriarbejder
Søren Christensen 


Gartnerelev
Mads Gaardsted Rasmussen
 


Gartnerelev
Simon Juhl Pedersen
 

Organist
Jens Erik Rugager Kristensen
Tlf.: 3023 8949
grindstedorganisten@mail.dk

Træffes ikke torsdag

Organistassistent
Monica Zaharia
Tlf. 7533 5759 / 2491 4311
monica710101@yahoo.com

Træffes bedst torsdag

Kirkemusiker
Anne-Kathrine H. Johansen
Tlf.: 6177 3708 / 2491 4312
grindstedkirkemusiker@gmail.com

Træffes bedst tirsdag og onsdag

Kirkesanger
Karina Holgersen
Tlf.: 75322441 / 22418195
karinaholgersen@hotmail.dk