Fælles ordinært menighedsrådsmøde

Dagsorden til fælles ordinært menighedsrådsmøde for Grindsted og Nollund-Urup Menighedsråd torsdag den 11. april kl. 18.00 i Kirkehuset bliver offentliggjort 5 dage før mødet.


Pressemeddelelse fra Grindsted Menighedsråd

Køb af ejendom Østerbrogade 4, Grindsted.

Det har i lang tid været skiftende menighedsråds ønske at kunne frilægge Grindsted Kirke samt kirkegården mod nord og mod øst, afgrænset af Borgergade og Østerbrogade. Menighedsrådet har i januar 2019 købt ejendommen Østerbrogade 4, 7200 Grindsted for at kunne arbejde videre med dette projekt, som løber over flere år.

Menighedsrådets vision er at indgå et i større projekt i samarbejde med Billund Kommune om forskønnelse, reetablering og revitalisering af Grindsted bymidte.  Menighedsrådet ønsker at medvirke til at skabe et byrum, der danner en fin overgang fra byens liv til kirken og kirkegårdens ro og stilhed – et ”udsynsområde”, viet til den indre ro, hvor man kan sidde og reflektere over hverdagens tildragelser.

Grindsted Menighedsråd


Pressemeddelelse fra Grindsted Menighedsråd

Grindsted Menighedsråd har på et møde d. 13.12.2018 enstemmigt besluttet at iværksætte arbejdet med at etablere et Klokkespil i Grindsted Kirke. Et udvalg har igennem mere end et år udarbejdet et Beslutningsgrundlag, hvor forskellige aspekter er blevet beskrevet, fx størrelse af klokkespillet, teknik, anlægsinvesteringer, drift og økonomi foruden visioner, mål samt motivation for såvel kirke som kommune. Klokkespillet finansieres via fondsmidler, som skal søges. Beslutningsgrundlaget har dannet grundlag for, at menighedsrådet har kunnet træffe en velkvalificeret og velargumenteret beslutning omkring et Klokkespil. Med et nyt koncertklokkespil vil der blive skabt yderligere opmærksomhed omkring byens kirke – både nationalt og internationalt.

Klokkespilsudvalget har bestået af følgende medlemmer: Else Holme Bertelsen, Lisbeth Bennetzen, Thomas Jakobsen samt Regnar Lykke Jensen. (De tre førstnævnte er medlemmer af menighedsrådet.) Udvalget har modtaget faglig bistand fra klokkesagkyndig konsulent, Ann-Kirstine Christiansen.

Menighedsrådet er bevidst om, at det er et stort projekt, som sættes i værk, og Menighedsrådet forventer, at opbakningen til Klokkespillet vil være stort blandt borgerne i byen, ligesom både Handelsstandsforeningen og Billund Kommune har udtrykt stor begejstring for projektet.

Grindsted Menighedsråd håber, at Klokkespillet kan være etableret inden udgangen af 2020, idet Grindsted Kirke kan fejre 100 års jubilæum i 2021.

På vegne af Grindsted Menighedsråd

Formand, Lone H. Ovesen


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og finder sted i Kirkehuset i Grindsted. Med mindre andet er anført, afholdes møderne den 2. torsdag i hver måned kl. 18.00 - undtagen juli.

Dagsorden bliver offentliggjort her på siden 5 dage før mødet.
Referater kan læses efterfølgende her på siden.

11apr kl. 18:00

Fælles menighedsrådsmøde, Grindsted og Nollund-Urup, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd og Nollund-Urup Menighedsråd afholder fælles ordinært …

11apr kl. 18:00
09maj kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

09maj kl. 18:00
13jun kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

13jun kl. 18:00
15aug kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

15aug kl. 18:00
12sep kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

12sep kl. 18:00
10okt kl. 18:00

Fælles menighedsrådsmøde, Grindsted og Nollund-Urup, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd og Nollund-Urup Menighedsråd afholder fælles ordinært …

10okt kl. 18:00
14nov kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

14nov kl. 18:00
12dec kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

12dec kl. 18:00