Grindsted Kirkes Kapel

Kapellet ved Grindsted Kirke er beliggende 
Kirkegade 22
7200 Grindsted

 

Pårørende skal rette henvendelse til kirketjenerne for at aftale et tidspunkt for besøg i kapellet. 

Kirketjenerne kan kontaktes på tlf. 7532 0068.