Vedtægter for Grindsted Kirkegårde

Vedtægterne for Grindsted Kirkegårde fortæller om bl.a. hvem der kan få et gravsted, hvem der har ansvaret m.m.

Grindsted Kirkegårde ejes af Grindsted Kirke og bestyres af Grindsted Menighedsråd.
Den daglige drift varetages af kirkegårdslederen under ansvar overfor menighedsrådet.

Henvendelse om at få et gravsted, gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner, såvel i nye som i bestående gravsteder, skal ske til kirkegårdslederen.

Læs vedtægter her.