Oversigt over Grindsted Kirkegårde

Grindsted Kirkegårde består af to afdelinger: ”Den gamle Kirkegård” der er beliggende omkring Grindsted Kirke og ”Søndre Kirkegård”, der er beliggende syd for Jorden Rundt.

Den gamle Kirkegård har udelukkende traditionelle kiste– og urnegrav-pladser. Afdelingen er fyldt helt op, og pladser kan således kun erhverves i det omfang, gravpladserne bliver sløjfet.

Søndre Kirkegård består af gravgårde med forskellige særpræg. Her forefindes traditionelle kiste- og urnegravpladser, fællesgravpladser, skov- og parkgravpladser, osv.

Se beskrivelsen af de enkelte typer mm i denne folder. (PDF)

Spørgsmål vedrørende kirkegårdene ved Nollund og Urup Kirker rettes ligeledes til kirkegårdskontoret.