Nollund og Urup Kirkegårde

Nollund og Urup Kirkegårde bestyres af Nollund-Urup Menighedsråd.
Der er samarbejde med Grindsted Menighedsråd om driften. Spørgsmål vedrørende kirkegårdene rettes derfor til kirkegårdskontoret, Grindsted Sogn.