Visioner - Nollund og Urup Sogne

Menighedsrådet har mange tanker og ideer til hvad der kan laves i det kommende år i de to landsogne Nollund og Urup. Men vi er altid åbne overfor ideer og alle er velkomne til at henvende sig.

Vi vil fortsat forsøge med forskellige kirketider, således at der bliver mulighed for at lave forskellige typer af gudstjenester i løbet af året. Der vil fortsat være aftensang og aftengudstjeneste enkelte gange gennem året, som vil være mere temabaserede end de almindelige gudstjenester. Herudover vil der være et par frimesser som også vil bevæge sig lidt ud over den almindelige liturgi, som den almindelige gudstjeneste bygger på.

Ellers vil årets store begivenhed være Urup kirkes 100 års jubilæum. Dette vil blive fejret ved en jubilæumsgudstjeneste i starten af oktober 2019. Det endelige program og dato ligger ikke helt fast endnu, mens disse linjer bliver skrevet, men det vil blive meldt ud hurtigst muligt gennem kirkesiden i ugeavisen. Vi håber at rigtig mange fra sognet har lyst til at deltage i festligholdelsen af jubilæet og vi glæder os i menighedsrådet til at fejre jeres kirke sammen med jer.

I det kommende år vil begge kirker forhåbentligvis også blive frisket lidt op med en omgang kalkning, således at vi igen kan glæde os over de 2 smukke landkirker der lyser op i de ellers meget flade landområder her vest for Grindsted. For Urup kirkes vedkommende vil den ligeledes blive kalket indvendig, så den forhåbentlig vil stå ekstra skinnende til jubilæet i efteråret.

Vi håber på at der bliver mulighed for andre arrangementer i kirkerne også f.eks. en koncert eller et foredrag eller lignende, men der er på nuværende tidspunkt ikke arrangeret noget og det afhænger også af hvor langt midlerne rækker. Men hold jer orienteret på kirkesiderne i ugeavisen og så glæder vi os til at se alle dem der kommer til de begivenheder der nu kommer til at være i løbet af kirkeåret 2019.

Menighedsrådet for Nollund og Urup sogne.

Urup Kirke
Urup Kirke
Nollund Kirke
Nollund Kirke