Det underligste valg

Det underligste hus er titlen på årsskiftet, som Grindsted Kirke udgiver, og i går var de borgere, der deltog i Valgforsamlingen i Grindsted Kirkehus formodentlig til Det underligste valg, de nogensinde har været til.

Jeg tænker, at mange borgere mødte op med forskellige forventninger til aftenen pga. den nye valgform. Nogle var måske meget positive og tænkte, at med denne valgform sættes nærdemokratiet i spil, mens andre var mere skeptiske og tænkte, at denne valgform kun tilgodeser de borgere, der deltager på selve valgforsamlingen og ikke den brede befolkning i byen, og atter andre så valgtekniske udfordringer, der ville forhindre et ønske om Fredsvalg.

Som formand for Grindsted menighedsråd oplevede jeg stor interesse blandt deltagerne på Valgmødet, men også ovennævnte frustrationer, som jeg sagtens kan forstå; og derfor vil jeg i følgende forsøge at beskrive, hvorfor at aftenen blev gennemført, som den gjorde.

Det nuværende menighedsråd i Grindsted anbefaler et Fredsvalg

Et Fredsudvalg i Grindsted har i en længere periode arbejdet med en Hensigtserklæring for de kommende fire års arbejde i menighedsrådet. Denne Hensigtserklæring blev godkendt på menighedsrådsmødet i sidste uge, og et enstemmigt menighedsråd anbefalede et Fredsvalg. Det er det nuværende menighedsråds opfattelse, at Fredsvalget for fire år siden har givet arbejdsro i menighedsrådet og de forskellige udvalg har leveret flotte arbejdsindsatser og resultater, og desuden har samarbejdet fungeret rigtig fint trods forskellige holdninger og overbevisninger i de tre forskellige grupperinger.

Det valgtekniske

Den nye valglov har sat nogle regler for, hvorledes valg afholdes, og disse er man i Valgbestyrelsen bundet til at overholde, og ligeledes er der en fast dagsorden til Valgforsamlingen, som skal følges.

På valgmødet i går blev jeg personligt anbefalet af en tilhører til atter at stille op til menighedsrådet, hvilket jeg jo også gerne vil, men pga. det nye valgsystem kunne jeg kun takke for opfordringen, men måtte sige, at jeg ikke ønsker at stille op på Valgforsamlingen som enkelt person, men i stedet ønsker jeg at stille op på en Fredsvalgsliste. Årsagen hertil er, at hvis et menighedsråd vælges på Valgforsamlingen, så vælges personerne som enkelt personer – også kaldet Personvalg. Herefter vil der ikke være mulighed for at vælge personlige suppleanter, hvilket er meget problematisk, når der er tre forskellige grupper repræsenteret med forskellige holdninger og overbevisninger, der skal tilgodeses. I Grindsted har Indre missionsk et medlem i menighedsrådet, og hvis denne person har forfald ved en vigtig afstemning, så vil det være første suppleanten der indkaldes - uanset tilhørsforhold, og hvis første suppleanten kommer fra en af de to andre grupper, så vil Indre missionsk ikke have mulighed for at afgive deres stemme og synspunkter.

Pga. disse valgtekniske udfordringer anbefaler det eksisterende menighedsråd, at kommende kandidater til det nye menighedsråd opstiller på en Fredsvalgsliste med personlige suppleanter, der sikrer, at alle tre grupper altid vil være repræsenteret. For mig personligt er dette også at sikre, at et mindretal altid har mulighed for at komme til orde.

Valgproceduren

Nedenstående ses hvorledes den nye valgprocedure forløber:

D. 15. september: Valgforsamling
- Mulighed for at stemme på kandidater, der stiller op som enkelt personer: Personvalg
- Lister kan ikke stille op, og dermed kan personer på Fredslisten heller ikke stille op
- Suppleanter vælges som enkelt personer, og personlige suppleanter kan ikke vælges

D. 6. oktober: Ekstra Valgforsamling, da der endnu ikke er fundet personlige kandidater og suppleanter til menighedsrådet
- Foregår på samme måde som d. 15. september

Efter Valgforsamlingerne kan der indleveres kandidatlister. Fredsvalgslisten indleverer en kandidatliste med 13 kandidater og med personlige suppleanter.

D. 13. oktober kl. 23.59: Seneste mulighed for indlevering af kandidatlister

D. 27. oktober kl. 19.00: Hvis der kun foreligger en kandidatliste, fx Fredsvalgslisten, aflyser Valgbestyrelsen afstemningen, og Fredsvalget er en realitet.

D. 17. november: Afstemningsvalg: hvis der er mere end en kandidatliste

Det underligste valg

Hvis et Fredsvalg i Grindsted skal lykkes, så må Fredsvalgslisten vente med at indlevere deres kandidatliste med personlige suppleanter til efter d. 6. oktober 2020. Derudover kræver det selvfølgelig også, at der ikke indleveres flere lister.

Fredsvalgslisten er ikke ”lukket” endnu, hvilket betyder, at hvis der er borgere i Grindsted som rigtig gerne vil stille op til menighedsrådsvalget, så er de meget velkomne til at kontakte de tre lister og høre nærmere om fredsvalget og dette samarbejde. På Grindsted Sogns hjemmeside findes kontaktoplysninger på alle menighedsrådsmedlemmer.

Det underligste valg er i gang, og jeg håber, at vi får sammensat et menighedsråd, som vil styrke menighedsrådets fremtidige indsats og arbejdet for menighedens liv og vækst med udgangspunkt i et godt samarbejdsklima præget af åbenhed og redelighed på tværs af holdninger og overbevisninger.

- Lone H. Ovesen, formand for Grindsted Menighedsråd


Menighedsrådsvalg 2020 i Grindsted Sogn

Brug din stemme - deltag i menighedsrådsvalget i Grindsted Sogn!

Tirsdag 6. oktober kl. 19.00 er der ekstraordinær valgforsamling til menighedsrådet.

Der skal vælges 13 medlemmer, som sammen med sognets 4 præster udgør menighedsrådet. Herudover skal der vælges 5 suppleanter. Menighedsrådets medlemmer vælges til en periode på 4 år fra 2020 til 2024.

Alle, der er medlemmer af Den danske Folkekirke, som bor i Grindsted Sogn eller har løst sognebånd til en af sognets præster og er fyldt 18 år, kan stille op til menighedsrådet og kan stemme på valgforsamlingen.

Den ekstraordinær valgforsamling vil foregå lidt på samme måde, som mange foreninger holder generalforsamling. Efter valget afholdes et konstituerende menighedsrådsmøde, hvor der vælges formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson. De tegningsberettige medlemmer vælges ligeledes. 

Det er vigtigt, at du møder op til valgforsamlingen og stemmer på de kandidater, der bør tildeles en plads i menighedsrådet. 

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og udvikling af arbejdet i Grindsted Sogn.

Menighedsrådet fastlægger bl.a. målsætninger og rammer for sognets arbejde, budget og regnskab. Menighedsrådet råder over et budget på ca. 8 millioner kr. Det bliver blandt andet brugt på at lønne de ansatte, som menighedsrådet er arbejdsgiver for, på vedligeholdelse og drift af kirke, præstegårde, kirkegårde og andre ejendomme, gudstjenester og andre aktiviteter som koncerter, foredrag, diakoni, socialt arbejde med videre.

Hvad kræver det at være medlem af menighedsrådet?

Der er ingen formelle krav. Vi håber selvfølgelig, at du har holdninger, idéer og engagement i forhold til, hvordan Grindsted Sogn skal drives. Og så forventer vi, at du holder dig orienteret om, hvad der foregår i kirken, så du har et grundlag for at deltage i debatten. Menighedsrådet mødes normalt 10 gange om året, og herudover er der mulighed for at engagere sig i udvalgsarbejde. 

Vil du vide mere, eller er du interesseret at stille op til menighedsrådet?

Kontakt formand Lone H. Ovesen på lohuov@gmail.com eller telefon 2067 4139


Menighedsrådsvalg 2020

06okt kl. 19:00

Ekstraordinær valgforsaming

Menighedsrådsvalget 2020

Der er ekstraordinær valgforsamling i Kirkehuset, Kirkegade …

06okt kl. 19:00


Valgforsamling den 15. september 2020

Dias fra valgforsamlingen

Tanker fra formanden

Orienteringsmødet den 13. august 2020

Dias fra orienteringsmødet

Referat fra orienteringsmødetGDPR-vejledning vedr. blanketter til menighedsrådsvalget 2020

Oplysning om behandling af personoplysninger i forbindelse med menighedsrådsvalget kan ses her.