Det underligste valg - anden del

I går blev den anden valgforsamling afholdt i Grindsted Kirkehus. Aftenen forløb næsten på samme måde, som den første valgforsamling, bort set fra at Fredsvalgslisten med kandidaterne blev offentliggjort med følgende kandidater:

Kronen:
Leif Lund

Aktiv Kirke:
Thomas P. Jakobsen
Signe Dam
Birthe V. Riddersholm
Jens Christian Andersen
Gudmund Larsen

Grundtvigsk Liste:
Lone H. Ovesen
Hanne H. Ebbesen
Else Holme Bertelsen
Bente Dam Kristensen
Leo Bøgeholm Madsen
Niels Green-Hansen
Jørgen Beck-Nielsen

Fredsvalgslisten vil i den kommende periode arbejde ud fra den fælles Hensigtserklæring, som et Fredsudvalg og det nuværende menighedsråd har godkendt.

Fredsvalgslisten vil nu blive afleveret, og andre har ligeledes mulighed for at indlevere lister.

Valgproceduren fortsætter som følgende:
D. 13. oktober kl. 23.59: Seneste mulighed for indlevering af kandidatlister

D. 27. oktober kl. 19.00: Hvis der kun foreligger en kandidatliste, fx Fredsvalgslisten, aflyser Valgbestyrelsen afstemningen, og Fredsvalget er en realitet.

D. 17. november: Afstemningsvalg: hvis der er mere end en kandidatliste

Det underligste valg er i gang, og jeg håber, at vi får sammensat et menighedsråd, som vil styrke menighedsrådets fremtidige indsats og arbejdet for menighedens liv og vækst med udgangspunkt i et godt samarbejdsklima præget af åbenhed og redelighed på tværs af holdninger og overbevisninger.

På valgforsamlingen i går oplevede vi som menighedsråd, at der var flere borgere, som gav udtryk for deres individuelle holdninger i forhold til forskellige områder. Vi fik derfor drøftet forskellige emner, såsom kirkens økonomi, hvad er et hybridorgel, kirketidspunkter, biodiversitet på kirkegårdene, og hvordan kan kirken bidrage mere i forhold til bæredygtighed. Kan kaffe fx serveres i porcelænskopper fremfor plastikkrus, som jo belaster miljøet.

Holdninger var der mange af, og næstformand i menighedsrådet Thomas Jacobsen konkluderede, at mangfoldighed er fantastisk. I menighedsrådet forsøger vi, at tilgodese forskellige holdninger, og holdninger er ofte personlige og subjektive. Nogle foretrækker måske en mere klassisk kirkegård a la den gamle kirkegård i Grindsted, og andre glæder sig over de nye tiltag på Sdr. Kirkegård, hvor der tages hensyn til biodiversitet, og kirkegården får et mere naturligt look, hvor der også er plads til insektbo og pindsvinebo. Nogle borgere foretrækker at stå tidligt op og vil gerne tidligt i kirke, mens andre foretrækker senere gudstjenestetidspunkter. Nogle borgere foretrækker et hybridorgel fremfor et klokkespil osv.

Alt i alt er det ikke nemt at gøre alle tilfredse, men der arbejdes stadig ihærdigt på, at det lykkes at få både klokkespil og hybridorgel til Grindsted Kirke.

Efter valgforsamlingen blev der serveret kaffe og debatten fortsatte rundt omkring i salen i mindre grupper. Ikke alle er lige begejstrede for at ytre sig i større forsamlinger, og efterfølgende fik jeg følgende henvendelser som formand: ”Vi er altså nogle, som er glade for kirketidspunktet kl. 9.30.” (Dette var en kommentar til ønsket om senere gudstjenestetidspunkter omkring kl. 10.30). Derudover var der en kirkegænger, som trak på smilebåndet over, at han i avisen kunne læse, at nogle kirkegængere fremover kun vil kunne komme i kirke hver tredje søndag, når ”deres” præst holder gudstjeneste. Han fortalte, at han går i kirke og ikke til præst. Som formand må jeg indrømme, at han har en vigtig pointe. Vi har fire dygtige præster, som alle prædiker evangeliet. Præsterne repræsenterer selvfølgelig forskellige personligheder og holdninger, men det er jo fantastik, at vi er så privilegerede i Grindsted samt Nollund/Urup, at vi har fire præster; og jeg kan kun bakke Thomas Jakobsen op, når han siger: ”Længe leve mangfoldigheden".


Det underligste valg

Det underligste hus er titlen på årsskiftet, som Grindsted Kirke udgiver, og i går var de borgere, der deltog i Valgforsamlingen i Grindsted Kirkehus formodentlig til Det underligste valg, de nogensinde har været til.

Jeg tænker, at mange borgere mødte op med forskellige forventninger til aftenen pga. den nye valgform. Nogle var måske meget positive og tænkte, at med denne valgform sættes nærdemokratiet i spil, mens andre var mere skeptiske og tænkte, at denne valgform kun tilgodeser de borgere, der deltager på selve valgforsamlingen og ikke den brede befolkning i byen, og atter andre så valgtekniske udfordringer, der ville forhindre et ønske om Fredsvalg.

Som formand for Grindsted menighedsråd oplevede jeg stor interesse blandt deltagerne på Valgmødet, men også ovennævnte frustrationer, som jeg sagtens kan forstå; og derfor vil jeg i følgende forsøge at beskrive, hvorfor at aftenen blev gennemført, som den gjorde.

Det nuværende menighedsråd i Grindsted anbefaler et Fredsvalg

Et Fredsudvalg i Grindsted har i en længere periode arbejdet med en Hensigtserklæring for de kommende fire års arbejde i menighedsrådet. Denne Hensigtserklæring blev godkendt på menighedsrådsmødet i sidste uge, og et enstemmigt menighedsråd anbefalede et Fredsvalg. Det er det nuværende menighedsråds opfattelse, at Fredsvalget for fire år siden har givet arbejdsro i menighedsrådet og de forskellige udvalg har leveret flotte arbejdsindsatser og resultater, og desuden har samarbejdet fungeret rigtig fint trods forskellige holdninger og overbevisninger i de tre forskellige grupperinger.

Det valgtekniske

Den nye valglov har sat nogle regler for, hvorledes valg afholdes, og disse er man i Valgbestyrelsen bundet til at overholde, og ligeledes er der en fast dagsorden til Valgforsamlingen, som skal følges.

På valgmødet i går blev jeg personligt anbefalet af en tilhører til atter at stille op til menighedsrådet, hvilket jeg jo også gerne vil, men pga. det nye valgsystem kunne jeg kun takke for opfordringen, men måtte sige, at jeg ikke ønsker at stille op på Valgforsamlingen som enkelt person, men i stedet ønsker jeg at stille op på en Fredsvalgsliste. Årsagen hertil er, at hvis et menighedsråd vælges på Valgforsamlingen, så vælges personerne som enkelt personer – også kaldet Personvalg. Herefter vil der ikke være mulighed for at vælge personlige suppleanter, hvilket er meget problematisk, når der er tre forskellige grupper repræsenteret med forskellige holdninger og overbevisninger, der skal tilgodeses. I Grindsted har Indre missionsk et medlem i menighedsrådet, og hvis denne person har forfald ved en vigtig afstemning, så vil det være første suppleanten der indkaldes - uanset tilhørsforhold, og hvis første suppleanten kommer fra en af de to andre grupper, så vil Indre missionsk ikke have mulighed for at afgive deres stemme og synspunkter.

Pga. disse valgtekniske udfordringer anbefaler det eksisterende menighedsråd, at kommende kandidater til det nye menighedsråd opstiller på en Fredsvalgsliste med personlige suppleanter, der sikrer, at alle tre grupper altid vil være repræsenteret. For mig personligt er dette også at sikre, at et mindretal altid har mulighed for at komme til orde.

Valgproceduren

Nedenstående ses hvorledes den nye valgprocedure forløber:

D. 15. september: Valgforsamling
- Mulighed for at stemme på kandidater, der stiller op som enkelt personer: Personvalg
- Lister kan ikke stille op, og dermed kan personer på Fredslisten heller ikke stille op
- Suppleanter vælges som enkelt personer, og personlige suppleanter kan ikke vælges

D. 6. oktober: Ekstra Valgforsamling, da der endnu ikke er fundet personlige kandidater og suppleanter til menighedsrådet
- Foregår på samme måde som d. 15. september

Efter Valgforsamlingerne kan der indleveres kandidatlister. Fredsvalgslisten indleverer en kandidatliste med 13 kandidater og med personlige suppleanter.

D. 13. oktober kl. 23.59: Seneste mulighed for indlevering af kandidatlister

D. 27. oktober kl. 19.00: Hvis der kun foreligger en kandidatliste, fx Fredsvalgslisten, aflyser Valgbestyrelsen afstemningen, og Fredsvalget er en realitet.

D. 17. november: Afstemningsvalg: hvis der er mere end en kandidatliste

Det underligste valg

Hvis et Fredsvalg i Grindsted skal lykkes, så må Fredsvalgslisten vente med at indlevere deres kandidatliste med personlige suppleanter til efter d. 6. oktober 2020. Derudover kræver det selvfølgelig også, at der ikke indleveres flere lister.

Fredsvalgslisten er ikke ”lukket” endnu, hvilket betyder, at hvis der er borgere i Grindsted som rigtig gerne vil stille op til menighedsrådsvalget, så er de meget velkomne til at kontakte de tre lister og høre nærmere om fredsvalget og dette samarbejde. På Grindsted Sogns hjemmeside findes kontaktoplysninger på alle menighedsrådsmedlemmer.

Det underligste valg er i gang, og jeg håber, at vi får sammensat et menighedsråd, som vil styrke menighedsrådets fremtidige indsats og arbejdet for menighedens liv og vækst med udgangspunkt i et godt samarbejdsklima præget af åbenhed og redelighed på tværs af holdninger og overbevisninger.

- Lone H. Ovesen, formand for Grindsted Menighedsråd


Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og udvikling af arbejdet i Grindsted Sogn.

Menighedsrådet fastlægger bl.a. målsætninger og rammer for sognets arbejde, budget og regnskab. Menighedsrådet råder over et budget på ca. 8 millioner kr. Det bliver blandt andet brugt på at lønne de ansatte, som menighedsrådet er arbejdsgiver for, på vedligeholdelse og drift af kirke, præstegårde, kirkegårde og andre ejendomme, gudstjenester og andre aktiviteter som koncerter, foredrag, diakoni, socialt arbejde med videre.

Vil du vide mere om menighedsrådet?

Kontakt formand Lone H. Ovesen på lohuov@gmail.com eller telefon 2067 4139