Højtidsfilm

Kunstmaleren Stig Weye har udsmykket Grindsted Kirkes prædikestol, altertæppe og alterbordsforside. En del af hans motiver har med kirkens højtider at gøre.

Her kan du se nogle film, der handler om de forskellige tider, der præger kirkeåret. Gennemgangen tager udgangspunkt i Weyes udsmykning.

Du kan se alle filmene lige efter hinanden, eller tage dem én for én op til de forskellige højtider.

Julen

Påsken

Pinse

Kr. Himmelfart

Trinitatis