Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken

Du bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken.

Ved dåb kontaktes kirkekontoret i Grindsted.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside

Udmeldelse af folkekirken

Du kan altid vælge, om du vil melde dig ud af folkekirken.

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. 

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside