Rytmisk gudstjeneste

Rytmisk gudstjeneste er en gudstjeneste, som ligesom højmessen har prædiken, nadver, trosbekendelsen og bønner. Man vil kunne genkende grundelementerne fra højmessen.

Men derudover er formen mere fri, og evangeliet kommunikeres på et sprog og i en form, der specifikt retter sig mod aldersgruppen konfirmander og unge (og man bestemmer selv, hvor længe man er ung!). Konfirmanderne er ofte involveret i forberedelsen af gudstjenesterne. Orglet er (til de fleste sange) erstattet af et band med forsangere, der er ofte korte videoer, et dramastykke eller lidt aktivitet i kirken. Gudstjenesten varer ca. 1 time. Efter gudstjenesten serveres chips og sodavand i dåbsværelset.

De rytmiske gudstjenester foregår for det meste søndag kl. 16.00. Datoerne fremgår af kalenderen.

Mange frivillige hjælper med meget af det praktiske: musikken, styring af projektor, tekstlæsninger, drama, nadveruddeling og meget mere. Og har du lyst, kan vi godt være flere om opgaverne!

Kontaktperson: sognepræst Steen Frøjk Søvndal, tlf. nr. 5190 9343 eller sfs@km.dk.

Rytmisk gudstjeneste

Ingen begivenheder fundet.

13dec kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

13dec kl. 18:00
16dec kl. 09:30

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

3. s. i advent ved Steen Frøjk Søvndal

med efterfølgende kirkekaffe.

16dec kl. 09:30
16dec kl. 15:00

Julekoncert, Nollund Kirke

Den sangglade og velsyngende familie har i mange år sunget ved forskellige …

16dec kl. 15:00