Lovsangsgudstjeneste

”Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid”.

Denne sætning er blevet kaldt ”omkvædet i Gammel Testamente”, og mange kan bekræfte, at fælles lovsang har en enestående evne til at glæde den enkelte og opbygge fællesskabet og menigheden. Lovsang er udtryk for taknemligheden til Gud for hans evige kraft og hans godhed imod os.

At give ord for dette i tale og sang er i korthed tankegangen bag lovsangsgudstjenester. De har en lang og god tradition i Grindsted Kirke under navne som Rytmisk Gudstjeneste, Ungdomsgudstjeneste og Kirkeklang. Målgruppen er unge mennesker og konfirmander, som oftest finder sig mere hjemme i den nutidige musikstil end orglets ellers så smukke klang. Vi bestræber os også på at finde temaer og bibeltekster, der både er relevante og udfordrer unge mennesker til at reflektere over og smage på troens rigdomme.

Liturgien for gudstjenesterne ligner en søndagsgudstjeneste meget, da der fx er sang, bøn, trosbekendelse, prædiken og nadver. Mange frivillige er engagerede i gudstjenesterne med liturgisk og praktisk hjælp.

Fra efteråret 2020 har vi lagt lovsangsgudstjenesterne på mandag aftener. Fællesskabsaspektet prioriteres højt, da der er tilbud om café før og efter gudstjenesten.  Vi forsøger os med forkyndere udefra, som taler de unges sprog, og den ligeledes ungdommelige musik leveres fra kirkens egne musikere.

 

Er man ældre end ung, er man også yderst velkommen til at deltage – det er dog på eget ansvar! Dette er skrevet i sjov, da vi gennem årene har oplevet, at folk i alle aldre har fundet glæde ved disse indholdsrige og lidt anderledes gudstjenester.

Lovsangsgudstjenester

19apr kl. 20:00

Lovsangsgudstjeneste, Grindsted Kirke

V. Steen Frøjk Søvndal.

19apr kl. 20:00