Du er her: 
søndag17nov2019

Gudstjeneste, Nollund Kirke

søndag17nov2019 kl. 14:00 - 15:30

22. s. e. trinitatis ved Anna Marie Erbs, prædikant er Daisy Nykjær-Andersen.

"Hvad kan vi som forældre tænke om det samfund, vores børn indgår i, hvor det at have vanskeligheder både skaber afstand til normalen og kan ses som et symptom på en alvorlig lidelse, der handler om, at det er alt for svært for alt for mange at få den hjælp, de har behov for?

Hvordan forstår vi hinanden og ikke mindst de naturlige reaktioner på livets uundgåelige svære perioder?

Får vi skabt et perspektiv i samfundet, hvor det at være i sårbarheden og ubehaget sprogligt omformes til en psykisk/psykiatrisk forståelsesramme: Fx når ked af det, tristhed og sorg bliver opfattet som har man så automatisk en depression; fuld af liv eller krudt bagi bliver forklaret med ADHD; og angst ikke bliver omtalt som bekymringer, vi kan udfordre og derved tackle selv?

Hvad vil det sige at være en del af et fællesskab?

Hvilke bud er der til os som voksne, for at være medvirkende til at skabe rammer, hvor vi i stedet også kan tale om læring og trivsel og derved støtte vores børn og unge til en sund udvikling, ved at lære dem en række færdigheder?"

Vigtige spørgsmål som disse vil Daisy Nykjær-Andersen give sit bud på, og der vil være mulighed for debat ved foredraget efter gudstjenesten i Nollund Kirke kl. 14.00.

Det er også Daisy, der prædiker ved gudstjenesten. Kom og hør hendes udlægning af evangeliet.

Daisy Nykjær-Andersen er cand.pæd.psych. og selvstændig med DNA Erhvervspsykologi, beskikket rådsmedlem hos Klagenævnet for Specialundervisning (Ankestyrelsen) og medlem af Billund Byråd for Det Radikale Venstre.