Du er her: 
onsdag13nov2019

Provst Anna Marie Erbs holder foredrag om Folkekirkens fordele og udfordringer

onsdag13nov2019 kl. 19:30 - 22:00

Langt den største del af befolkningen ser Folkekirken som en selvfølgelig medspiller både i det offentlige og det private liv. Det udgør en god platform for evangeliets forkyndelse, som mange kirkesamfund misunder os.

Men kan det blive ved med at være sådan?

I disse år er kirken udfordret af faldende dåbstal og vigende medlemstal på landsplan. Tilflytningen til de store og større byer fortsætter stille og roligt, og det medfører alvorlige konsekvenser for de små landsbysamfund og dermed kirken på landet. Det er blevet sværere at få folk til at gå ind i menighedsrådene og varetage det vigtige arbejde med kirkens liv og vækst.

Når vi ser fremad, kan det se sort ud, men når vi ser tilbage på kirkens historie, ser vi, at kirken før her kunnet overleve alvorlige udfordringer. Derfra kommer lysten til at give sig i kast med udfordringerne og ikke give op.

Alle disse udfordringer og fordele vil provst i Grene Provsti og præst i Grindsted-Nollund-Urup Pastorat Anna Marie Erbs udfolde i sit foredrag. 

Gratis entré. Kaffe og kage kan købes.

Sted: Konfirmandstuen, Kirkegade 5.