Du er her: 
søndag03nov2019

Efterårskoncert med Fortuna-koret i Grindsted Kirke

søndag03nov2019 kl. 16:00 - 17:00

I al musik ligger der et budskab eller en beskrivelse - ofte af en følelse. Fortuna-koret (fra Silkeborg) vil til koncerten i Grindsted Kirke Alle Helgens-søndag antyde smerten ved erindringen om de mennesker, vi har mistet - gennem musik af W. Byrd og C. Dyrst. Begge har skrevet musik til tekster, der omhandler smerte på vidt forskellige men meget udtryksfulde måder.

Gennem F. Schuberts ”Chor der Engel” og danske aftensange vil Fortuna-koret give deres bud på musik, der kan ændre sorg til en stille glæde ved livet. I denne afdeling er der også musik af bl.a. Carl Nielsen, Niels La Cour og C. E. F. Weyse.

Endelig vil Fortuna-koret slutte koncerten af med F. Mendelsohn-Bartholdys flotte ”Jauchzet dem Herrn alle Welt”. Værket er en hyldest til Herren, og det starter med et stort udbrud af glæde, som undervejs ændrer sig til en mere dybfølt glæde.

Der vil også indgå fællessalmer i koncerten, hvortil der er fri entré, og alle er velkomne!

Fortuna-koret hører hjemme i Silkeborg og har ca. 40 medlemmer (4-stemmigt blandet kor). Repertoiret er hovedsagelig klassisk musik, og de opfører med mellemrum større værker. Koret arbejder hele tiden med det musikalske udtryk og er kendt for en fin klang og udstråling. Princippet, de arbejder efter, hedder ”balanceret sang”. Ca. hvert andet år går turen til udlandet for at udvikle korets musikalske kunnen og styrke sammenholdet.

I sit arbejde med koret har dirigenten Henrik Elmer Matthiesen fokus på sangernes teknik for at få så egal en korklang som muligt. ”Balanceret sang” handler om at synge fuldstændig afslappet – præcis som når man taler. Når man bruger stemmen afslappet, er der en masse farver i stemmen, som understøtter og udtrykker vores følelser. Desuden vil en afslappet stemme klangligt rette sig ind efter sine omgivelser. Alt dette kan man udnytte, når man synger. Derfor er målet for arbejdet med koret at udnytte den naturlige og afslappede stemme bedst muligt. 

Henrik Elmer Matthiesen er den eneste korleder i Danmark, der beskæftiger sig med denne sangteknik, hentet fra Italien, hvor han er i gang med mere uddannelse.