Projektkor

Det er nu ca 1/2 år siden, VIP sidst var på banen, men nu er muligheden her igen. Jeg håber meget at se mange af jer igen, men også nye sangere, når vi begynder mandag den 29.10 kl. 19.00-21.30 i Grindsted Kirke.  

Vi øver 8 mandage i alt, sidste gang er d. 17.12. Man må også gerne invitere flere med, hvis man kender nogen, der har lyst til at synge med. Som tidligere år vil vi øve et julerepertoire op, som vi bruger i løbet af advents- og juletiden. Mere konkret d. 9.12. kl. 11.00 (FriMesse i Nollund), d. 24.12. kl. 13.00 og d. 25.12. kl. 9.30. Det bliver igen overvejende på dansk, men der bliver nok også plads til lidt på engelsk.

Tilmelding gerne senest den 26. oktober på mail. telefon eller sms.

Interesserede kan altid henvende sig til korets dirigent:

Organist Jens Erik Kristensen
E-mail: grindstedorganisten@gmail.com
Telefon: 3023 8949

13dec kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted, Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Dagsorden kan læses her …

13dec kl. 18:00
16dec kl. 09:30

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

3. s. i advent ved Steen Frøjk Søvndal

med efterfølgende kirkekaffe.

16dec kl. 09:30
16dec kl. 15:00

Julekoncert, Nollund Kirke

Den sangglade og velsyngende familie har i mange år sunget ved forskellige …

16dec kl. 15:00