Frivilligtjeneste

Der er mange muligheder for frivilligt "at give en hånd med" i arbejdet i og omkring Grindsted Kirke.
Man kan melde sig på kirkekaffeholdet, være med til at tilrettelægge og udføre de stille hverdagsgudstjenester eller mange andre ting.

Kunne du tænke dig at være med i et meningsfuldt arbejdsfællesskab, så kontakt en af præsterne, der vil hjælpe dig videre.


Der kan i Årsskriftet 2019 "En hilsen fra Kirken" læses en artikel om frivillighed. Den tager udgangspunkt i tre artikler skrevet af frivillige fra Nørkleklubben, Kirkekaffeholdet og Stillegudstjenesten. Artikel om Kirkekaffeholdet kan her læses i sin fulde længde. 

Af Inger Riis Madsen

”Steen Frøjk Søvndal havde i et par år haft kirkekaffe til sine tjenester. Det ønskede Lilian Høegh Tyrsted og Egil Hvid-Olsen også til deres tjenester og efterspurgte frivillige til den tjans. Vi var derfor en gruppe på 10, der startede i 2014.

Men ønsket om at samle kirkekaffen under én hat til alle gudstjenester resulterede i en udvidelse af flokken i 2016 til de nuværende 16.

Vi serverer ikke kirkekaffe på søndage med højmesse kl. 11.00, da vi tror, mange gerne vil hjem til frokost direkte fra kirken. Undtaget er også børnegudstjenester, hvor der ofte er andre der sørger for kirkefrokost bagefter. Der kan også være få andre undtagelser. Ellers er der kaffe på kanden.

Marie Markussen, Annette Petersen og undertegnede lægger planen for ½ år, så snart vi har modtaget gudstjenestelisten i efterårssæsonen og i forårssæsonen. Vi holder ferie i juli måned. Så med det antal vi er, laver vi i gennemsnit kaffe 2 gange i en sæson. Vi er 2 mand ”på vagt”.

Kaffebryggerne deltager gerne i andre arrangementer, hvis der er brug for det. Det har der kun været få gange. F.eks. da der blev serveret et glas vin og et stykke kransekage efter indvielsen af Erik Stig Weies alterudsmykning, eller da der var brug for ekstra hænder til en afskedsreception.

Gruppen er meget stabil og aftaler selv indbyrdes, når der skal byttes lidt om på vagterne. Med tiden er der ændret lidt på sammensætningen, men det har hidtil ikke været noget problem at få nye med. Der er altid én eller anden, der siger: ”Jeg spørger lige…”.

Det er mit indtryk, at alle kaffebryggere er meget glade for tjansen. Den giver mulighed for at sludre lidt med kirkegængere efter gudstjenesten. Det er også mit indtryk, at rigtig mange i menigheden sætter pris på den uformelle kaffetår med indlagt snak lige efter kirkegangen.

Selv sætter jeg stor pris på at være med. Ud over snakken med kirkegængerne nyder jeg meget at lave kaffe med forskellige personer. Det er utroligt, hvad man kan nå at snakke om i den korte tid, kaffen brygges, og mens der ryddes op i Kirkehuset efter gudstjenesten.”