Fredagstræf

Fredagstræf er et folkekirkeligt forum tilknyttet Grindsted Kirke, hvor samvær, input og udveksling er i højsædet. 

Kl. 18.30 begynder vi med at spise sammen i afslappet atmosfære. Bagefter har vi program fra ca. kl. 19.30 – ca. kl. 21.00. Aftenen afsluttes med andagt før kaffehyggen.

Tilmeldingsfristen til spisning er senest kl. 12 onsdagen i samme uge.
Tilmelding sker til Polle Søgaard, mobilnr. 3034 3177.

Pris pr. person over 15 år:
Mad, program og aftenkaffe: kr. 100,00
Program og kaffe: kr. 50,00

Vi driver selv Fredagstræf og er derfor et fællesskab, hvor vi har glæden ved at hjælpe hinanden med de forskellige opgaver.

Der er et programudvalg, som for 1 år ad gangen påtager sig at tilrettelægge programmet. Ligeledes er der en madlavningsliste, hvor vi på skift sørger for aftensmaden. Der er også en kageliste, hvor vi på skift sørger for aftenkaffen og kagen.

Alle er forskellige og har forskellige ressourcer, så byd ind med, hvad du kan.
Har du spørgsmål til programmet, opgaverne mm., kan du kontakte Polle Søgaard, mobilnr. 3034 3177.

Alle er velkomne til Fredagstræf, hvor vi ønsker, at du føler dig inddraget i fællesskabet.

07maj kl. 18:30

Fredagstræf

Gåtur og varme hveder på en torsdag. 

Tilmelding til spisning skal ske senest kl. …

07maj kl. 18:30