Aktuelt fra præsterne

Egil fortæller godnathistorie fra Bibelen, nr. 11, 5. april 2020. Denne gang om palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel


Andagt, Palmesøndag, søndag den 5. april ved Anna Marie Erbs

Vi må undvære at komme i kirke i denne tid.

Anna Marie Erbs har valgt at optage denne andagt i kirkerummet med lysene tændt på det smukke alterbord i Grindsted kirke.

Andagten varer ca. 10 min. og består af hilsen, indledning, evangelielæsning, prædiken, fadervor og velsignelse.


Egil fortæller godnathistorie fra Bibelen, nr. 10, 4. april 2020. Samaritaneren


Præstehilsen 3. april 2020. Om at lukke og åbne...


Egil fortæller godnathistorie fra Bibelen, nr. 9, 3. april 2020. Den lamme mand


Egil fortæller godnathistorie fra Bibelen, nr. 8, 2. april 2020. Da Jesus blev døbt


Egil fortæller godnathistorier fra Bibelen, nr. 7, 1. april. Jesu fødsel


Hver dag indtil 2. påskedag fortæller sognepræst Egil Hvid-Olsen en godnathistorie fra Bibelen for de lidt større børn.
Du kan finde fortællingerne under ”Aktuelt fra præsterne”.

Fortællingerne offentliggøres hver aften kl. 19.30.
De kan også ses på Grindsted Kirkes Facebookside.


Egil fortæller godnathistorier fra Bibelen, nr. 6, 31. marts. Jakobs kamp


Egil læser godnathistorier fra Bibelen, nr. 5, 30. marts 2020. Jakob og Esau


4 bønner fra 4 præster

Her er fire bønner, som de fire præster ved kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup – Anna Marie Erbs, Bodil Raakjær Jensen, Steen Frøjk Søvndal og Egil Hvid-Olsen - har skrevet i forbindelse med den såkaldte ”Fælles Bededag”.

Husk, at bønner er brugstekster, som man må slette og tilføje i, hvis der er noget, man finder irrelevant, og andet man synes mangler.

 

 

Bøn nr. 1.

 

Gud i Himlen

Vi takker dig for alt, hvad du giver os at leve i

For jord, luft, ild og vand

Og alt hvad vi behøver fra dag til dag

 

Vi takker dig for jorden og dens rigdomme

I denne tid mærker vi jorden under vore fødder, når vi hver for sig eller i små grupper går ud i naturen og lader os overvælde af alt det, du lader jorden frembringe.

I en tid, hvor alt vakler, lader du jorden være den stabile grund under vore fødder, som du selv er den stabile og sikre grund under hele vort liv.

Vær med dem, der er afskåret fra at gå ud og nu svæver i sygdommens tågeland. Vær du den faste klippegrund under dem, så de ikke falder i mismod

 

Vi takker dig for luften, vi indånder og er fælles om.

Gennem den giver du os liv og ånde og knytter os sammen i fælles liv. Vi holder sammen ved at holde afstand. For det er gennem luften og åndedraget, smitten breder sig. Lær os at trække vejret hver for sig og alligevel stå sammen. Vær med alle, der trækker vejret gennem en respirator eller med hjælp fra en iltslange i denne svære tid. Bevar deres liv gennem dit vældige åndedrag.

 

Vi takker sig for kærlighedens ild og varme.

Vi takker dig for ilden og for solens varme, der i denne tid får alt til at spire og gro. Gennem solen giver du os lys og varme og kalder os ud i dagen, morgen efter morgen - også i denne sære tid, hvor mange ikke har så meget at stå op til.

Giv os frimodighed og glæde, så vi trodser mismodet og giver os i kast med de opgaver, der venter på os.

Lad kærligheden vokse og brede sig, så vi holder tæt kontakt på afstand med dem, vi holder af og er forbundet med. Lær os at tage vare på dem, der er ene og ensomme, så også de må mærke din kærligheds ild i denne svære tid.

Bind os sammen i stærke fællesskaber og styrk os hver især til at sige nej til egoismens fristende formuleringer og økonomiske kalkuler.

Lad feberens hede slå sygdommen ned og bringe helbredelse til de syge.

Giv sygeplejersker og læger hjertevarme og energi til at trøste, lindre og helbrede. Giv præsterne livsmod og troens klare svar på al tvivl og mismod.

 

Vi takker dig for vandets rensende og livgivende kraft.

Vi takker dig for vandet, vi bruger til igen og igen at rense os for smitte, så vi ikke bringer den videre.

Vi takker dig for vandet, der slukker den febersyges tørst.  

Vi beder for alle, der ikke har rent vand og for alle, der ikke har tilstrækkeligt med vand i denne tid. Giv fantasi og mod, så der findes andre veje til renselse. Lad ikke fattige mennesker fortvivle og give op i slummens og flygtningelejrenes kaos.

 

Vi takker dig Gud!

Du er den klippefaste grund under vores fødder

Du er luften, vi indånder og lever af

Du er ilden i vores kærlighed og varmen i vore liv

Du giver os det livgivende og levende vand

 

Vi beder dig Gud!

Lær os at give slip på os selv og komme hinanden i møde

Amen

 

 

Bøn nr. 2

 

Gud

Vi føler os små og afmægtige og lukket inde
vi frygter for vores helbred og liv

det gør ondt
når vi ikke kan se til vores syge og gamle

vi savner nærhed og fællesskab
en hånd at holde i

men alt det ved du allerede
og fortabtheden kender du fra dig selv

hjælp dem der arbejder hårdt
for at hjælpe andre

vær nær hos de angste
hos ensomme og syge
hos døende og sørgende

giv os  mod og fantasi
og hjælp os til at se muligheder
hvor vi kun ser begrænsninger

lad ikke ængstelsen blive
til en lammende angst

giv os roen nu
hvor vi har tid til at tænke

hjælp os til at gøre hvad vi kan
dér hvor vi er
og at have nok i det

lad os altid mærke din nærhed
og din trøst
Amen

 

 

Bøn nr. 3

 

Almægtige Gud, himmelske Fader!

I denne tid er vores hoveder og hjerter fyldte af mange tanker og uro, og derfor kommer vi til dig, du, som holder os i din hånd. Vi bekender for dig, at vi ofte stoler på vores egen og på andre menneskers kraft, også i en tid som denne. Tilgiv os denne og al anden synd, vi har gjort mod mennesker og dig. Tak, at dit hjerte er en åben favn med tilgivelse og fred. Du er vor bolig i slægt efter slægt. Hold os fast i en levende tro på dig.

Jesus Kristus, vi takker dig for det levende håb, som du har bragt ind i verden ved døden på korset og opstandelsen fra de døde, et håb, som rækker ud over døden. Tak, at du i dag er lyslevende hos os og beder for os, selv når vi ikke kan formulere vores bøn.

Gode Helligånd, væk vore hjerter til at søge dig i denne tid. Lad os mærke, at vi er ét i dig trods den fysiske afstand. Tak, at du ikke holder afstand, men ønsker at bo i og fylde vores hjerter.

Vi beder dig, gode Gud: Vær med de syge, som nu ligger alene hjemme eller på sygehusene. Vær hos dem, som ligger i respirator og kæmper for livet. Vi beder om helbredelse og lindring for smerter. Mind de syge om, at de, som lever med dig, aldrig lever for sig selv.

Vi beder for dem, der har mistet en, de havde så kær. Kom i den lammende sorg med den trøst, som du alene kan give, og vis du en vej ud til en ny tilværelse i sorgens landskab.

Vi beder særligt for læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale. Vær med dem, når de er trætte og overvældes af mismod over sygdommens hærgen. Giv dem visdom til at behandle de Corona-ramte på bedste måde.

Vi beder dig for vort lands og hele verdens ledere og beslutningstagere, der skal håndtere krisen. Forbarm dig over os og før os ud af denne epidemi.

Vi beder dig for menigheden hos os. Vær hos de svage og ensomme, som i denne tid særligt savner et kristent eller et andet fællesskab. Styrk os i troen på dig, og mind os om, at du aldrig viser den bort, som kommer til dig.

Gud, vi takker dig for, at du i dit ord modsiger vores frygt og bekymringer. Tak, at som du giver himlens fugle føde og klæder markens liljer, sådan sørger du for os. Tak, at alle vores hovedhår er talte, og fordi ingen spurv falder til jorden, uden at du er med. Giv os en ny og stærkere tillid til dig i denne tid.

Kære Gud, vær med de mennesker og situationer, vi nu i stilhed bærer frem for dig i vores egen bøn (stille bøn…)

Du, som har dig selv mig givet,

lad i dig mig elske livet,

så for dig kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dybe sammenhæng!

 

 

Bøn nr. 4

 

Kære Gud,

vi kalder dig almægtig

i tillid til, at du kan alt.

Dog, da du hang på korset,

var du ikke al- men afmægtig.

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”*,

skreg du i smerte og dødsangst.

Alligevel var du netop dér -

i smerten

og i dødsangsten –

for det var dig, der hang på korset.

Gud, når vi føler, at du har forladt os,

så mind os om,

at din magt udøves i magtesløshed;**

at du er dér, hvor vi giver op.

Giv os troen på, at du er til stede

selv i det dybeste mørke

og den skrigende angst,

og mind os om,

at du ligefuldt er i børnelatter,

kærlige ord og forårskåd fuglekvidder.

 

Amen.

 

*Matt. 27,46, Mark. 15,34.

**2. Kor. 12,9.

 

 

Desuden kan man bede Fadervor:

 

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen 

 

De tre organisationer – Evangelisk Alliance, Den Katolske Kirke og Frikirkenet – har udråbt dagen i dag til fælles bededag. Heraf har førstnævnte tilknytning til Folkekirken.


Egil læser godnathistorier fra Bibelen, nr. 4, 29. marts 2020

Lige nu hører vi rigtig meget om sygdom og smitte. For børn kan det være temmelig uhyggeligt alt sammen. Derfor har sognepræst Egil Hvid-Olsen besluttet at læse en kort godnathistorie højt hver dag den kommende tid, så børn i 6-8 års alderen kan komme til at tænke på noget andet end sygdom. Historierne stammer fra Bibelen, men Egil genfortæller dem på sin måde.

Hver dag indtil 2. påskedag 2020 kan man høre en ny historie fra kl. 19.30. 

 

 


Gudstjeneste søndag den 29. marts

Kære menighed. Her kommer en søndagsandagt til Mariæ Bebudelsesdag.
Man kan finde teksterne til dagen på s. 1094 og fra s. 1097 i Salmebogen.

God søndag!

 

 


Egil læser godnathistorier fra Bibelen, nr. 3, 28. marts 2020

Lige nu hører vi rigtig meget om sygdom og smitte. For børn kan det være temmelig uhyggeligt alt sammen. Derfor har sognepræst Egil Hvid-Olsen besluttet at læse en kort godnathistorie højt hver dag den kommende tid, så børn i 6-8 års alderen kan komme til at tænke på noget andet end sygdom. Historierne stammer fra Bibelen, men Egil genfortæller dem på sin måde.

Hver dag indtil 2. påskedag 2020 kan man høre en ny historie fra kl. 19.30. 

 

 


Egil læser godnathistorier fra Bibelen, nr. 2, 27. marts 2020

Lige nu hører vi rigtig meget om sygdom og smitte. For børn kan det være temmelig uhyggeligt alt sammen. Derfor har sognepræst Egil Hvid-Olsen besluttet at læse en kort godnathistorie højt hver dag den kommende tid, så børn i 6-8 års alderen kan komme til at tænke på noget andet end sygdom. Historierne stammer fra Bibelen, men Egil genfortæller dem på sin måde.

Hver dag indtil 2. påskedag 2020 kan man høre en ny historie fra kl. 19.30. 

 

 


En hilsen fra præsten

I denne tid lægger vi præster forskellige ting op på hjemmesiden – information og opmuntringer til alle, der gerne vil høre fra kirken og savner fællesskabet i denne tid, hvor der er lukket for al aktivitet.

Her kommer en ”Præstehilsen” med en opfordring og opmuntring til at vende os mod kærlighedens Gud, søge hans ord og tilgivelse fra ham. 

Med ønske om Guds fred til alle.


Godnathistorie for børn i 6-8 års alderen

Lige nu hører vi rigtig meget om sygdom og smitte. For børn kan det være temmelig uhyggeligt alt sammen. Derfor har sognepræst Egil Hvid-Olsen besluttet at læse en kort godnathistorie højt hver dag den kommende tid, så børn i 6-8 års alderen kan komme til at tænke på noget andet end sygdom. Historierne stammer fra Bibelen, men Egil genfortæller dem på sin måde.

Hver dag indtil 2. påskedag 2020 kan man høre en ny historie fra kl. 19.30. 

 

 


Tak fra præsterne

Vi præster fra Grindsted har haft en del bisættelser og begravelser i den seneste tid. Ingen af dem har været Covid19-relaterede, men risikoen for smittespredning har været til stede i kirken, som den er det alle andre steder. Derfor er der landet over blevet indført begrænsninger på antallet af deltagere ved de kirkelige handlinger. Det er altså kun særligt inviterede, der må møde op. Det er desuden nødvendigt, at man sidder på afstand af hinanden, og at man ikke giver hånd og kram. Særligt det sidste er benhårdt, for når man ser et menneske, man kender og holder af, være ked af det, fordi vedkommende har mistet en nærtstående, er det svært at undgå berøring. Man vil så gerne give et kram, et venskabeligt klap på skulderen eller bare give hånd som tegn på sin medfølelse. Men man risikerer altså at gøre ondt værre. Ingen ved, om man selv er smittet og risikerer at videregive smitten ved at komme tæt på andre. Derfor skal man holde afstand og undgå berøring.

Vi vil gerne takke de involverede familier for den måde, de har tacklet de aktuelle begrænsninger på. Mange har valgt kun at gennemføre begravelsen/bisættelsen med de allernærmeste. Det er i vores øjne en god måde at gribe det an, for hvis man gerne vil deltage, men er lidt utryg ved at møde op, kan det være rart, at andre træffer beslutningen for en.

Sognepræsterne Anna Marie Erbs, Bodil Raakjær Jensen, Hanne K. Kobbelgaard, Steen Frøjk Søvndal og Egil Hvid-Olsen.


Citat af Søren Ulrik Thomsen

Jeg har en bog, hvor jeg samler ting, som kloge folk har sagt engang - måske når de har været særligt glade, særligt udfordrede eller særligt tænksomme. Det er altid godt at gæste den slags folk. Det kan inspirere, og det kan trøste. Jeg vil gerne i denne tid i ny og næ dele denne inspirationskilde med jer.

I dag får I det første citat, som stammer fra digteren Søren Ulrik Thomsen. Han skriver et sted følgende:

"For i en tilværelse, der hele tiden vokser én over hovedet, skønt man døgnet rundt og selv i drømme forsøger at bemestre den, er det sværeste og vigtigste af alt i det mindste én gang om dagen virkelig at give op, kaste sine bekymringer på Gud og turde sige "Ske din vilje"".

Bodil Raakjær Jensen


Film om påsken

Det bliver en særpræget påske i år, hvor man ikke kan komme til gudstjeneste. Vi præster vil dog lave nogle andagter, som lægges på nettet hver søn- og helligdag.
Hvis du inden da vil mindes om, hvorfor vi fejrer påske, kan du se den film om påsken, du kan finde frem til ved at klikke her.


Andagt fra Grindsted Kirke ved Egil Hvid-Olsen, søndag den 22. marts 2020

 

Hermed en andagt, der træder i stedet for højmessen i Grindsted Kirke søndag d. 22. marts.

Andagten består af velkomst, evangelielæsning, kort prædiken, Fadervor og velsignelse.

Hav en god søndag på trods af smittefare og frygt!

 

 


EN AKTUEL BØN

Der er forskel på, hvor meget og hvordan folk beder.
I kirken er bønnen et fast og ofte tilbagevendende led i gudstjenesten.
Men lige for tiden er kirkerne aflåst.
Dog kan bøn bedes hvor som helst, når som helst.
Her er en bøn, der er skrevet til den aktuelle situation.
Brug den, hvis du vil.

Kære Gud,
det er en mærkelig tid, vi lever i.
Vi er påvirket vidt forskelligt,
men ingen er uberørt.
Nogle er sendt hjem fra arbejde,
få har mistet det.
Nogle værdsætter en pause fra dagligdagens pligter
og nyder samværet med børn, partner, ægtefælle.
Andre kæmper for at inddæmme de skader,
der truer arbejdspladsen.
Nogle lægger frygten for smitte fra sig
og nyder den ro, der har lagt sig over landet.
Andre kæmper for at værge tankerne mod rædselsscenarier.
Nogle fastholder optimismen,
andre gribes af angst -
og hver især har de deres grunde til at reagere, som de gør.

Gud, styrk vort sammenhold,
selvom vi er adskilt.
Vær selv iblandt os,
ikke mindst når du synes allerlængst borte.
Lad os ikke gribes af panik,
men af budskabet om din kærlighed,
der favner så vidt,
at den ikke kun rækker gennem livet,
men også gennem døden.

Vær med de ansatte i sundhedssektoren,
der passer og plejer,
diagnosticerer og behandler dem,
der rammes af sygdom eller uheld.
Vær med patienter og pårørende
- ja, med alle bekymrede -
så ingen mister troen på,
at du er hos os i alle forhold.

Giv os nøgternhedens gave,
så vi kan skelne overdrivelser fra alvor,
og beskyt os samtidig mod overmod og uforsigtighed.

Mind os om,
at vi
- trods de farer, vi ser i øjnene -
er langt mere sikre
end mange andre nationers befolkninger.
Giv os blik for de udfordringer,
som de, der bor i lande med et dårligt sundhedsvæsen, står overfor.
Åbn vore øjne for,
at de triste vilkår i flygtningelejrene
hurtigt kan blive endnu værre.
Lad dem alle få hjælp og støtte
fra andre lande, hjælpeorganisationer
og fra dig.

Kære Gud,
støt os,
så vi hviler i troen på,
at du er med os
gennem alle prøvelser
fra evighed til evighed.

Amen.

P.S.: En bøn er en brugstekst. Det vil sige, at man frit kan slette og skrive til, hvis man synes, at noget er overflødigt og andet mangler.

Mandag den 16. marts 2020, Egil Hvid-Olsen


Kort søndagsgudstjeneste fra Grindsted Kirke ved Steen Frøjk Søvndal, 15. marts 2020

Steen Frøjk Søvndal: 

Jeg nævner nogle bibelord til opmuntring og trøst - de kommer her:

Joh 3,16-17:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at
verden skal frelses ved ham.
Joh 5,24:
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og
kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.
Joh 6,35
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig,
skal aldrig tørste.
Joh 6,37
Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
Joh 6,68-69
Simon Peter svarede ham: »Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du
er Guds hellige.«
Joh 8,12
Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys.«
Joh 10,27-28
Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i
evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.
Joh 11,25b
»Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.«
Joh 14,1-2
Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke,
ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Joh 14,6b
»Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«
Joh 15,5
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan
I slet intet gøre.
Joh 15,9
Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed
Joh 17,24a
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig


Kort andagt/prædiken på Facebook

Søndag d. 15. marts 2020 vil der IKKE være højmesse i Grindsted Kirke - for første gang i årtier.
Vi præster har besluttet at sende en kort andagt / prædiken fra kirken hver søndag på vores Facebookside og således give menigheden mulighed for at se og høre evangeliet fra vores egen kirke. Indtil videre ser planen således ud:
15/3 Steen Frøjk Søvndal
22/3 Egil Hvid-Olsen
29/3 Steen Frøjk Søvndal

Vi ved, at mange i menigheden, inkl. præster og ansatte, begræder situationen, men af hensyn til smitterisiko og i sympati med de berørte følger vi naturligvis biskoppernes vejledning om lukning af kirken.
Vær gerne med til at bede for situationen.