Aktuelt fra præsterne

Prædikener holdt i Grindsted, Nollund og Urup Kirker kan læses her.


Gudstjeneste til plejecentre - og andre interesserede v/ Anna Marie Erbs

Et par gange om måneden filmer præsterne en gudstjeneste til brug på Grindsteds plejecentre, men andre er også velkomne til at se med. Denne gang er det provst Anna Marie Erbs, der prædiker.


Videoandagt 1. søndag efter trinitatis

Der må for tiden kun lukkes 49 personer ind i Grindsted Kirke til gudstjeneste (13 i Nollund Kirke og 14 i Urup Kirke), så her er et alternativ i form af en internetandagt.

Jeg beklager lyssætningen, men jeg fik først tid til at indspille videoen lørdag efter solnedgang. Andagten varer 16 minutter og indeholder 1) en sammenligning af dagens gammeltestamentlige tekst og en salme af Grundtvig, 2) evangelielæsning, 3) prædiken, 4) Fadervor.

Venlig hilsen sognepræst Egil Hvid-Olsen.Gudstjeneste nytårsdag 1/1-2021

Kære menighed

Med denne gudstjeneste ønsker vi alt godt i 2021. Klik ind og nyd at synge og lytte med på denne optagelse, som kommer i stedet for gudstjenesten i Grindsted Kirke, som er lukket.

Salmerne er fra Den Danske Salmebog nr. 712, 62 og 217. Sognepræsten er Steen Frøjk Søvndal, og frivillige har hjulpet til med sang og musik.

Godt nytår!


Juledag gudstjeneste

Juledag er "selve dagen", vil mange sige, og ved denne gudstjeneste går vi dybere ind i det stærke juleevangelium. Der er salmer (bl.a. "Dejlig er jorden" fra juleaften), bøn, prædiken ved Steen Frøjk Søvndal og velsignelse.

Jeg beklager fejlfarverne i begyndelsen og slutningen af videoen.

Glædelig jul!Julegudstjeneste for voksne

Det blev ikke til noget med julegudstjenester i kirken i år, men her er en julegudstjeneste for voksne, som sognepræst Egil Hvid-Olsen har filmet i forvejen, og som man kan se derhjemme. Man har mulighed for dels at synge med på de julesalmer, vi plejer at synge d. 24. december i Grindsted Kirke, dels at høre juleevangeliet, og dels at høre en juleprædiken (der kun handler en smule om corona). Gudstjenesten varer en lille halv time.

Hvis man hellere vil se en familiejulegudstjeneste, er der to muligheder herunder.


Familiegudstjeneste på nettet

Så er det blevet dagen inden juleaften, og tiden kan føles lang for de yngste. Sognepræst Egil Hvid-Olsen har lavet en gudstjenestevideo, som byens skoler kunne bruge som skoleafslutningsgudstjeneste, men den kan også bruges som familiegudstjeneste derhjemme. Filmen varer 17 minutter.

Så sæt jer stille ned med ungerne og slap af et øjeblik, mens I kommer i julestemning.

Glædelig jul!


Gudstjeneste til sidste søndag i kirkeåret - særligt til plejehjemmene

Da vi stadig ikke har mulighed for at holde gudstjenester sammen med plejehjemmene, kommer her en online gudstjeneste. Vi er nået til sidste søndag i kirkeåret - en slags nytårsaften, hvor det bærende budskab er Jesu invitation til alle, der slider sig trætte og bærer tunge byrder. Han vil give hvile. God fornøjelse og på glædeligt gensyn på plejehjemmet.


Alle helgengudstjeneste til plejecentrene - og andre

Denne video er lavet til Grindsteds plejehjemsbeboere, fordi præster og organister grundet smittetrykket ikke må komme ud på plejecentrene og holde gudstjenester. Måske sidder der også andre rundt omkring i byen, der holder sig hjemme søndag formiddag af frygt for smitte. I det tilfælde er de velkomne til at kigge med her.