Aktuelt


Bortforpagtning af landbrugsjord

Grindsted præsteembede i Grindsted, Nollund, og Urup pastorat udbyder herved forpagtningen af en del af embedets ejendom matr. nr. 1A, Grindsted By beliggende på Kolstrupvej 30, 7200 Grindsted i en 5-årig periode med begyndelse 1. marts 2020.

Det samlede areal udgør 12,99 ha landbrugsjord. Evt. rettighed til EU-støtte medfølger. Der garanteres ikke for størrelsen eller støtteberettigelsen af arealet.

Mindsteprisen for forpagtning af landbrugsjorden er 3.000 kr. pr. hektar.

Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse for rettidig betaling af forpagtningsafgiften. Forpagtningsafgiften tillægges ikke moms. Menighedsrådet betaler skatter og afgifter.

Tilbud skal afgives i lukket kuvert senest den 2. december 2019 kl. 12.00 til Grindsted sogns kirkekontor, Kirkegade 22 i Grindsted.  Kuverten mærkes ”forpagtning”.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved Jens Christian Andersen, formand for præstegårdsudvalget på tlf. nr. 5124 8465 og på www.grindstedsogn.dk.

Åbning af tilbuddene sker den 5. december 2019 kl. 12.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup sogne


Projekt ”JUL” med VIP

Unge og voksne har igen mulighed for at synge i kirkens blandede kor, kaldet VIP.

Jeg håber meget at se mange af jer igen, men også nye sangere,
når vi begynder MANDAG den 28. oktober kl. 19.00-21.30 i kirken!

Vi øver 8 mandage i alt, sidste gang er d. 16.12.

Man må også gerne invitere flere med, hvis man kender nogen, der har lyst til at synge med.

Som tidligere år vil vi øve et julerepertoire op, som vi bruger i løbet af advents- og juletiden. Det bliver igen overvejende på dansk, men måske også lidt på engelsk.

Tilmelding gerne senest den 25. oktober. Læs mere her.

Organist Jens Erik R. Kristensen


www.fortuna-koret.dk

Efterårskoncert med Fortuna-koret søndag den 3. november kl. 16.00 i Grindsted Kirke

I al musik ligger der et budskab eller en beskrivelse - ofte af en følelse. Fortuna-koret (fra Silkeborg) vil til koncerten Alle Helgens-søndag antyde smerten ved erindringen om de mennesker, vi har mistet. De giver også deres bud på musik, der kan ændre sorg til en stille glæde ved livet.
Koncerten slutter med en hyldest til Herren.

Der vil også indgå fællessalmer i koncerten, hvortil der er fri entré, og alle er velkomne!

Læs mere her.


Brænde til salg

Sidste vinter fældede vi en del træer på Søndre Kirkegård samt i haven ved Provsteboligen. Det er bøg, eg, fyr, birk, lærk og andet, som ikke er kløvet men ligger i meterstykker.

Prisen er 175,-kr. inkl. moms pr. rummeter. Der er ca. 25 rummeter.

For køb af brænde kontakt kirkegårdsleder Ritva T. Pedersen på tlf. 2345 6698.


Ombygning af Kirkehuset

Kirkehuset er under ombygning i efteråret.
Vær derfor opmærksom på at møder og aktiviteter flyttes til alternative lokaler.
Ændringerne af lokaliteterne fremgår under de enkelte møder og aktiviteter. 

22okt kl. 10:30

Babysalmesang i Grindsted Kirke

Her fylder musik, sang, nærvær og ro kirkerummet og bagefter er der tid til hyggesnak …

22okt kl. 10:30
22okt kl. 19:00

Stillegudstjeneste

Grindsted Kirke

22okt kl. 19:00
25okt kl. 08:00

Morgenbøn

Grindsted Kirke

25okt kl. 08:00
27okt kl. 09:30

BUSK-gudstjeneste, Grindsted Kirke

19. søndag efter trinitatis ved Egil Hvid-Olsen.

BUSK-gudstjeneste for hele …

27okt kl. 09:30
29okt kl. 10:30

Babysalmesang i Grindsted Kirke

Her fylder musik, sang, nærvær og ro kirkerummet og bagefter er der tid til hyggesnak …

29okt kl. 10:30
Årsskrift 2018
Urup Kirkes 100 års jubilæumsskrift 2019