Aktuelt


"Vejkirker og andre åbne kirker"

Grindsted Kirke er med i vejkirkeordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", men pga. Covid-19 er kirken desværre lukket for besøgende her i sommer. 

Hvis du har lyst til at se andre af landets kirker, kan du bruge Danmarkskortet herunder til at finde en anden kirke, som du kan besøge for at opleve arkitektur, kirkekunst og historie. 

https://www.folkekirken.dk/kirkekortet

Du kan også downloade Vejkirke-brochurer her: 
Vejkirker i Jylland
Vejkirker på Øerne


Syng i kor - for børn, unge og familier

Kom og vær med i et godt fællesskab med masser af sang og musik:

Pigekoret fra 7. klasse - 20 år synger onsdage kl. 15.30-16.45 – lønnet kor. Læs mere her.

Musicalkoret fra 4.-6. klasse synger onsdage kl. 15.00-16.30 – kun for piger (lønnet fra 6. klasse). Læs mere her.

Familiekoret fra 0.-3. klasse synger 8 onsdage kl. 17.15-18.00 - både for drenge og piger med en voksen. Læs mere her.

Korene starter op onsdag den 19. august 2020. Det er gratis at deltage.  

Tilmelding til Anne-Kathrine på AKHJ@km.dk eller sms til 24914312, eller til Jens Erik på grindstedorganisten@mail.dk eller sms til 3023 8949 (Pigekoret)


Kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup

Der er igen gudstjenester i kirkerne. Dog er der krav til afstand og det betyder, at der højst kan deltage 80 kirkegængere pr. gang i Grindsted Kirke, 26 i Urup Kirke og 23 i Nollund Kirke. Det samme antal gælder ved begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester, vielser og kirkelige velsignelser.

Begrænsningen i antal kirkegængere kan desværre betyde, at man kan opleve at gå forgæves, og vi håber på forståelse.

Kirkeministeriets anbefalinger følges og det betyder, at gudstjenester foregår anderledes end tidligere:

1.      Alle spritter hænder, når de går ind i kirken.
2.      Der skal holdes mindst 1 meters afstand til andre, når man bevæger sig rundt i kirken.
3.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand til andre, når man sidder på bænkene.
4.      Der må kun siddes på de markerede pladser og det kan betyde, at man ikke kan sidde, hvor man plejer. Det vil være en god idé selv at tage en pude eller hynde med, da bænkehynderne er fjernet.
5.      Man sidder enkeltvis. Familier fra samme husstand må dog gerne sidde tættere sammen. Der skal være 2 meters afstand til andre kirkegængere på bænkene.
6.      Altergang foregår kontinuerligt og uden at altergæsterne knæler. Der benyttes engangsbægre og kordegnen bærer handsker under nadveren.
7.      Efter gudstjenesten tømmes kirken nedefra og med afstand.
8.      Når man kommer udenfor, må man ikke samles i grupper på mere end 10 personer pga. forsamlingsforbuddet.
9.      Alle opfordres til at udvise påpasselighed og god hygiejne.
10.   Ved sygdom skal man blive hjemme.


Sjælesorg - et tilbud til alle

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden, usikkerhed i forhold til situationen og hvordan du skal forholde dig. 

Alle præsterne tilbyder sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager
udgangspunkt i det, du gerne vil tale om.
Det koster ikke noget at få en sjælesorgssamtale med præsten.

Præsterne kan kontaktes på telefon.13aug kl. 18:30

Menighedsrådsmøde, Nollund og Urup Menighedsråd

Nollund og Urup Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde. 

13aug kl. 18:30
13aug kl. 19:00

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet

Grindsted Menighedsråd inviterer til orienteringsmøde.

Kom og hør mere om, hvordan …

13aug kl. 19:00
13aug kl. 19:30

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet

Nollund-Urup Menighedsråd inviterer til orienteringsmøde.

Kom og hør mere om, …

13aug kl. 19:30
14aug kl. 08:00

Morgenbøn, Grindsted Kirke

 

14aug kl. 08:00
15aug kl. 10:00

Konfirmation v. Egil Hvid-Olsen

Konfirmation ved Egil Hvid-Olsen.

A-klassen, Lynghedeskolen.

 

15aug kl. 10:00


I Grindsted Sogn er det muligt at betale via MobilePay i forbindelse med indsamlinger ved gudstjenester på MobilePay: 54145