Aktuelt


Vikarierende sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup sogne

Ole E. Larsen skal til og med december 2020 være halvtidsansat vikarierende sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup.
Han har i en lang årrække været sognepræst i Aars, men er nu bosiddende i Aarhus.
Ole træder i Hanne Kobbelgaards sted, idet hun har fået embede i Grene sogn.
Menighedsrådet takker Hanne Kobbelgaard for samarbejdet.


Høstgudstjeneste med efterfølgende fernisering i Kirkehuset

Kirken vil være smukt pyntet op, og pigekoret medvirker til høstgudstjenesten i Grindsted Kirke kl. 9.30.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til fernisering.
Grindsted Menighedsråd har besluttet at benytte den nye foyer i Kirkehuset til skiftende udstillinger.

På denne første udstilling kan man se Hanne Ernsts malerier. Hanne Ernst bor i Grindsted.
Hendes motiver er inspireret af natur, planter og dyr.


Der bliver desværre ikke noget projektkor til jul i 2020

Projektkoret til jul 2020 er aflyst. Det skyldes to ting: Dels corona, regler omkring kor, og dels, at der er foretaget en omlægning af organistfunktionen som følge af den vakante assistentstilling.

Vi håber, at Påskeprojektet i 2021 kan gennemføres.


Kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup

Det er forsat nødvendigt at holde afstand, når vi går i kirke. Efterhånden er vi blevet vant til at spritte hænderne af, inden vi træder indenfor, og retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen for at begrænse smitte med Corona er stadig aktuelle.

Fra landets biskopper er der kommet nye retningslinjer for, hvordan vi kan samles i kirkerne. Kravene om afstand er de samme, men vi kan nu tage hensyn til familier, der kommer samlet og andre grupper, som kan sidde tættere sammen, fordi de har nære relationer og færdes tæt i dagligdagen.

Det betyder, at vi ved hver enkelt arrangement vurderer, hvor mange, der kan lukkes ind i kirkerne. F. eks. ved begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester, vielser og kirkelige velsignelser. Kirketjenerne vil være behjælpelige med at fordele pladserne.

I situationer, hvor forholdene kræver fuld afstand mellem kirkegængerne (f. eks. når der deltager mange enlige i arrangementet) vil det forsat betyde, at der højst kan deltage 80 kirkegængere pr. gang i Grindsted Kirke, 26 i Urup Kirke og 23 i Nollund Kirke. Begrænsningen i antal kirkegængere kan desværre betyde, at man kan opleve at gå forgæves, og vi håber på forståelse.

Kirkeministeriets anbefalinger følges og det betyder, at gudstjenester foregår anderledes end tidligere.

Regler for gudstjenester og andre handlinger, hvor der synges:

1.      Alle spritter hænder, når de går ind i kirken.
2.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand, når man bevæger sig rundt i kirken.
3.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand, når man sidder på bænkene. Familier og grupper, der deltager samlet, må dog gerne sidde tættere sammen.  
4.      Der må kun siddes på de anviste pladser og det kan betyde, at man ikke kan sidde, hvor man plejer. Det vil være en god idé selv at tage en pude eller hynde med, da bænkehynderne er fjernet.
5.      Altergang foregår kontinuerligt og uden at altergæsterne knæler. Kordegnen bærer handsker under nadveren og i særlige tilfælde kan der benyttes engangsbægre. 
6.      Efter gudstjenesten tømmes kirken nedefra og med afstand.
7.      Alle opfordres til at udvise påpasselighed og god hygiejne.
8.      Ved sygdom skal man blive hjemme.


Sjælesorg - et tilbud til alle

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden, usikkerhed i forhold til situationen og hvordan du skal forholde dig. 

Alle præsterne tilbyder sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager
udgangspunkt i det, du gerne vil tale om.
Det koster ikke noget at få en sjælesorgssamtale med præsten.

Præsterne kan kontaktes på telefon.14sep kl. 19:30

Lovsangsgudstjeneste, Grindsted Kirke

Mandag d. 14. september kl. 19.30 er der lovsangsgudstjeneste i Grindsted Kirke.

Mu …

14sep kl. 19:30
20sep kl. 09:30

HØSTgudstjeneste, Grindsted Kirke

15. søndag efter trinitatis ved Anna Marie Erbs.

Høstgudstjeneste med efterfølgende …

20sep kl. 09:30
20sep kl. 11:00

HØSTgudstjeneste, Urup Kirke

15. søndag efter trinitatis ved Steen Frøjk Søvndal.

20sep kl. 11:00
22sep kl. 14:00

Nørkleklubben

Vi mødes i Kirkehuset i Grindsted fra kl. 14.00 - 17.00.  

Vi strikker og hækler til …

22sep kl. 14:00
22sep kl. 19:00

Stillegudstjeneste

Grindsted Kirke

22sep kl. 19:00


I Grindsted Sogn er det muligt at betale via MobilePay i forbindelse med indsamlinger ved gudstjenester på MobilePay: 54145