Aktuelt


En dag om genforeningen

Lørdag d. 22. februar kl. 10.00-15.15 arrangerer Grene Provsti, menighedsrådene i Grene og Grindsted samt Folkeuniversitetet Billund en temadag om genforeningen. Anledningen er naturligvis 100 års jubilæet i 2020.

Om formiddagen vil professor ved H.C. Andersen Centret Johs. Nørregaard Frandsen tale om "Litterære stemmer i grænselandet" og komme ind på forfattere som Steen Steensen Blicher, Herman Bang, Karen Blixen, Willy August Linnemann og Sigfried Lenz.

Om eftermiddagen gennemgår tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen "Hvad genforeningen betød for Folkekirken".

Arrangementet finder sted i Teatersalen i Billund Centeret, og der er gratis adgang. Frokosten koster kr. 60.
Af hensyn til traktementet beder arrangørerne om tilmelding til Grene Kirkekontor, tlf. 76767601 eller mail grene.sogn@km.dk senest tirsdag d. 18. februar.


Debatmøde onsdag den 4. marts kl. 19.00


Sorggruppe

Det er smertefuldt at miste en, man holder af, og livet er pludseligt for altid forandret. Derfor gælder det om at finde en måde, man kan overkomme hverdagen på.

For nogle er det en hjælp at mødes med andre i samme situation.  En sådan mulighed gives i Grindsted Kirkes sorggruppe.

Sorggruppen mødes første gang onsdag den 29. januar kl. 16.30 - 18.00 i Kirkehuset. 

Da det er et lukket forløb, bedes interesserede tilmelde sig senest onsdag den 22. januar hos:
Provst Anna Marie Erbs
Tlf.: 5154 7488
Mail: amer@km.dk

Læs mere her. 


Indvielse af Kirkehuset

Søndag den 26. januar vil vi gerne vise renoveringen og udvidelsen af Kirkehuset frem.
Der startes med festgudstjeneste i Grindsted Kirke kl. 9.30, hvor alle kirkens præster medvirker.
Efterfølgende er der åbent hus i Kirkehuset med rundvisning og en let kirkefrokost.
FDF orkesteret samt kirkens pigekor medvirker. 

Alle er velkommen.

Hilsen fra
Grindsted Menighedsråd


Brænde til salg

Sidste vinter fældede vi en del træer på Søndre Kirkegård samt i haven ved Provsteboligen. Det er bøg, eg, fyr, birk, lærk og andet, som ikke er kløvet men ligger i meterstykker.

Prisen er 175,-kr. inkl. moms pr. rummeter. Der er ca. 25 rummeter.

For køb af brænde kontakt kirkegårdsleder Ritva T. Pedersen på tlf. 2345 6698.


Kirkebilen

Kirkebilen kører gratis til gudstjenester i Grindsted, Nollund og Urup Kirker samt til Seniortræf.
Den bestilles på tlf. 75 35 35 06.

 

 

19jan kl. 09:30

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

2. s. e. helligtrekonger ved Steen Frøjk Søvndal.

Børneprogram.

Kollekt: …

19jan kl. 09:30
19jan kl. 11:00

Gudstjeneste, Nollund Kirke

2. s. e. helligtrekonger ved Bodil Raakjær Jensen.

19jan kl. 11:00
21jan kl. 17:00

Højskolesang med Flemming Boisen - og band

Flemming Boisens Grindsted-tid startede i 1956, hvor han begyndte på Grindsted Kost- …

21jan kl. 17:00
21jan kl. 19:00

Stillegudstjeneste

Grindsted Kirke

21jan kl. 19:00
22jan kl. 17:00

Ulvetimegudstjeneste, Grindsted Kirke

Denne onsdag begynder årets første Ulvetimegudstjeneste i Grindsted Kirke v. …

22jan kl. 17:00
Årsskrift 2019

I Grindsted Sogn er det muligt at betale via MobilePay i forbindelse med indsamlinger ved gudstjenester på MobilePay: 54145