Aktuelt


VIGTIG information fra Kirkehuset

Torsdag den 14. november kan der i en kort periode være problemer med at ringe til os pga. ombygning.
Vi beklager og håber, at De vil forsøge igen.


Menighedsmøde mandag den 18. november kl. 19.00

Menighedsrådet vil på menighedsmødet redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget samt aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orientere om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Menighedsmødet afholdes i konfirmandlokalet, Kirkegade 5.


Bortforpagtning af landbrugsjord

Grindsted præsteembede i Grindsted, Nollund, og Urup pastorat udbyder herved forpagtningen af en del af embedets ejendom matr. nr. 1A, Grindsted By beliggende på Kolstrupvej 30, 7200 Grindsted i en 5-årig periode med begyndelse 1. marts 2020.

Det samlede areal udgør 12,99 ha landbrugsjord. Evt. rettighed til EU-støtte medfølger. Der garanteres ikke for størrelsen eller støtteberettigelsen af arealet.

Mindsteprisen for forpagtning af landbrugsjorden er 3.000 kr. pr. hektar.

Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse for rettidig betaling af forpagtningsafgiften. Forpagtningsafgiften tillægges ikke moms. Menighedsrådet betaler skatter og afgifter.

Tilbud skal afgives i lukket kuvert senest den 2. december 2019 kl. 12.00 til Grindsted sogns kirkekontor, Kirkegade 22 i Grindsted.  Kuverten mærkes ”forpagtning”.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved Jens Christian Andersen, formand for præstegårdsudvalget på tlf. nr. 5124 8465 og på www.grindstedsogn.dk.

Åbning af tilbuddene sker den 5. december 2019 kl. 12.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted.

Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup sogne


Brænde til salg

Sidste vinter fældede vi en del træer på Søndre Kirkegård samt i haven ved Provsteboligen. Det er bøg, eg, fyr, birk, lærk og andet, som ikke er kløvet men ligger i meterstykker.

Prisen er 175,-kr. inkl. moms pr. rummeter. Der er ca. 25 rummeter.

For køb af brænde kontakt kirkegårdsleder Ritva T. Pedersen på tlf. 2345 6698.


Ombygning af Kirkehuset

Kirkehuset er under ombygning i efteråret.
Vær derfor opmærksom på at møder og aktiviteter flyttes til alternative lokaler.
Ændringerne af lokaliteterne fremgår under de enkelte møder og aktiviteter. 

13nov kl. 19:30

Provst Anna Marie Erbs holder foredrag om Folkekirkens fordele og udfordringer

Langt den største del af befolkningen ser Folkekirken som en selvfølgelig medspiller …

13nov kl. 19:30
14nov kl. 18:00

Menighedsrådsmøde, Grindsted

Grindsted Menighedsråd afholder ordinært menighedsrådsmøde.

Konfirmandstuen, …

14nov kl. 18:00
15nov kl. 08:00

Morgenbøn

Grindsted Kirke

15nov kl. 08:00
15nov kl. 19:00

Lovsangsgudstjeneste, Grindsted Kirke

Lovsangsgudstjenesten er en gudstjeneste særligt rettet mod unge – men velkommen er …

15nov kl. 19:00
17nov kl. 09:30

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

22. søndag efter trinitatis ved Steen Frøjk Søvndal

Kirkekaffe

Kollekt: …

17nov kl. 09:30
Årsskrift 2018
Urup Kirkes 100 års jubilæumsskrift 2019