Aktuelt


Pinsedag "på landet"

Gudstjeneste i Nollund Kirke v. Steen Frøjk Søvndal. Prædikenen kan læses her


Pinsedag

I dag, Pinsedag, har der været gudstjeneste i Grindsted Kirke ved Anna Marie Erbs.
Evangelium og prædiken kan læses her.


Pinsefilm for de mindste

Sognepræst Hanne Kobbelgaard har sammen med sin mand, Lasse, lavet denne fine pinsefilm for de mindste.


Syng i kor - for børn, unge og familier

Kom og vær med i et godt fællesskab med masser af sang og musik:

Pigekoret fra 7. klasse - 20 år synger onsdage kl. 15.30-16.45 – lønnet kor

Musicalkoret fra 4.-6. klasse synger onsdage kl. 15.00-16.30 – kun for piger (lønnet fra 6. klasse)

Familiekoret fra 0.-3. klasse synger 8 onsdage kl. 17.15-18.00 - både for drenge og piger med en voksen

Korene starter op onsdag den 19. august 2020. Det er gratis at deltage.  

Tilmelding til Anne-Kathrine på AKHJ@km.dk eller sms til 24914312, eller til Jens Erik på grindstedorganisten@mail.dk eller sms til 3023 8949 (Pigekoret)


Kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup er åbne igen

Det er igen blevet tilladt af holde gudstjenester i kirken. Dog er der krav til afstand og det betyder, at der højst kan deltage 80 kirkegængere pr. gang i Grindsted Kirke, 26 i Urup Kirke og 23 i Nollund Kirke. Det samme antal gælder ved begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester, vielser og kirkelige velsignelser.

Begrænsningen i antal kirkegængere kan desværre betyde, at man kan opleve at gå forgæves, og vi håber på forståelse. Kirkegængere i risikogruppen anbefales, at overveje deltagelse i gudstjenester med mange personer. 

Kirkeministeriets anbefalinger følges og det betyder, at gudstjenester foregår anderledes end tidligere:

1.      Alle spritter hænder, når de går ind i kirken.
2.      Der skal holdes mindst 1 meters afstand til andre, når man bevæger sig rundt i kirken.
3.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand til andre, når man sidder på bænkene.
4.      Der må kun siddes på de markerede pladser og det kan betyde, at man ikke kan sidde, hvor man plejer.
5.      Man sidder enkeltvis. Familier fra samme husstand må dog gerne sidde tættere sammen. Der skal være 2 meters afstand til andre kirkegængere på bænkene.
6.      Altergang foregår kontinuerligt og uden at altergæsterne knæler. Der benyttes engangsbægre og kordegnen bærer handsker under nadveren.
7.      Efter gudstjenesten tømmes kirken nedefra og med afstand.
8.      Når man kommer udenfor, må man ikke samles i grupper på mere end 10 personer pga. forsamlingsforbuddet.
9.      Alle opfordres til at udvise påpasselighed og god hygiejne.
10.   Ved sygdom skal man blive hjemme.


Samtaletilbud

Der er ikke noget nyt i, at præsterne står til rådighed for samtaler, selvom det skal foregå over telefonen i denne tid - men Røde Kors har udviklet et nyt samtaletilbud, som vi gerne vil gøre opmærksom på, fordi det kan være med til at afhjælpe ensomhed:

Nu er der mulighed for at få en snak med en frivillig samtaleven på www.SnakSammen.dk.

Boblberg og Røde Kors har lavet et nyt gratis initiativ under Corona-krisen, hvor man kan få sig en snak om alt, hvad hjertet begærer, så man ikke føler sig alene i en svær tid.


Konfirmationer 2022

Konfirmationer i 2022 i Grindsted Kirke:

23. april kl. 10.00: Store Sol + G-klassen v/ Anna Marie Erbs.

1. maj kl. 10.00: Privatskolen v/ Steen Frøjk Søvndal.

7. maj kl. 10.00: Lynghede (Stenderup Kirke) v/ Hanne K. Kobbelgaard.

7. maj kl. 10.00: Lynghede 7.A v/ Egil Hvid-Olsen.

8. maj kl. 9.00: Lynghede 7.B v/ Steen Frøjk Søvndal.

8. maj kl. 11.00: Lynghede 7.C v/ Bodil Raakjær Jensen.

13. maj (St. Bededag) kl. 10.00: Vestre 7.A v/ Hanne K. Kobbelgaard.

14. maj kl. 10.00: Vestre 7.B v/ Steen Frøjk Søvndal.

15. maj kl. 10.00: Vestre 7.C v/ Egil Hvid-Olsen.

Bemærk, at holdene fra Lynghedeskolen i Grindsted består af de nuværende 5. klasser. De børn, der kommer til Grindsted fra skolen i Stenderup, har deres eget hold og konfirmeres i Stenderup Kirke d. 7. maj kl. 10.00.

I lyset af coronakrisen og den usikkerhed, den bringer med sig, bliver vi nødt til at forbeholde os ret til ændringer.

Spørgsmål kan rettes til sognepræst Egil Hvid-Olsen, eho@km.dk, tlf.: 20 33 64 18.

Venlig hilsen præsterne i Grindsted, Nollund, Urup samt Stenderup.


Grindsted Kirkegårde

Vi glæder os stadig over det fine vejr, tros lidt nattefrost.

Vores Hornvioler står rigtig flot og smiler til alle, der går forbi. Selv kirkegårdsmusene syntes godt om dem, men de nøjes ikke med at kigge, de holder fest og spiser dem, det er lidt træls.

Som vi har skrevet før, vil vi gerne have jer til at gå tur på kirkegården. Hunde må gerne gå med i snor. Der står rundt på kirkegården standere med poser til hundens efterladenskaber - brug dem endeligt!

Der er i denne uge blevet plantet nye træer på Søndre Kirkegård. Nogle af dem blomstre lige nu, andre er ved at springe ud. Den lille frugttræs lund der blev plantet sidste år, står også rigtig fin. 


Tilbud til ensomme og folk med begrænsede økonomiske midler

Fordi den aktuelle krise udfordrer mange både socialt og økonomisk, har Café Jydepotten igangsat et nyt initiativ. Dette vil præsterne ved Grindsted, Nollund og Urup Kirker gerne være med til at gøre opmærksom på.

Til og med d. 15. juli kører caféens ansatte ud med hjælp, der kan afhentes på 12 lokaliteter i kommunen. Man kan få madpakker, aktivitetsmaterialer og en snak, så længe man holder sikkerhedsafstanden på to meter, og der ikke samler sig flere end ti personer.

Læs mere her: Artikel i Jydske Vestkysten.

Café Jydepotten er en del af KFUM's Sociale Arbejde, der er en landsdækkende hjælpeorganisation.


Sjælesorg - et tilbud til alle

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden, usikkerhed i forhold til situationen og hvordan du skal forholde dig. 

Alle præsterne tilbyder sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager
udgangspunkt i det, du gerne vil tale om.
Det koster ikke noget at få en sjælesorgssamtale med præsten.

Præsterne kan kontaktes på telefon.


Nye konfirmationsdatoer 2020

Landets biskopper har besluttet, at alle konfirmationer skal rykkes til efter pinse. Nu har vi præster i Grindsted, Nollund, Urup og Stenderup fastsat nye datoer:

G-klassen: Søndag den 7. juni kl. 13.00 i Grindsted Kirke. 

Specialklassen + Store Sol: Lørdag d. 20. juni kl. 9.30 i Grindsted Kirke.

Privatskolen: Lørdag d. 20. juni kl. 11.00 i Grindsted Kirke.

Lynghedeskolen (holdet i Stenderup): lørdag den 15. august kl. 10.00 i Stenderup Kirke.

Lynghedeskolen (Egils hold): Lørdag d. 15. august kl. 10.00 i Grindsted Kirke.

Lynghedeskolen (Steens hold): Søndag d. 16. august kl. 10.00 i Grindsted Kirke.

Vestre Skole, 7. A: Lørdag d. 5. september kl. 9.00 i Grindsted Kirke.

Vestre Skole, 7. B: Lørdag d. 5. september kl. 11.00 i Grindsted Kirke.

Vestre Skole, 7. C: Søndag d. 6. september kl. 10.00 i Grindsted Kirke.

Da ingen aner, hvordan situationen udvikler sig, kan vi komme i den ulykkelige situation, at konfirmationerne skal rykkes igen, men det håber vi naturligvis ikke bliver aktuelt.


01jun kl. 11:00

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

2. pinsedag ved Egil Hvid-Olsen.

Kollekt: Kirkens Korshær.

 

01jun kl. 11:00
02jun kl. 14:00

Nørkleklubben

Vi mødes i Kirkehuset i Grindsted fra kl. 14.00 - 17.00.  

Vi strikker og hækler til …

02jun kl. 14:00
02jun kl. 19:00

Stillegudstjeneste

Grindsted Kirke

02jun kl. 19:00
03jun kl. 19:30

Bibelforedrag: Daniels Bog, Daniel 7-12: Verden på Guds drejeskive

Foredraget foregår i Grindsted Kirke.

Daniel er en af de fire ”store profeter” i …

03jun kl. 19:30
05jun kl. 08:00

Morgenbøn, Grindsted Kirke

 

05jun kl. 08:00


I Grindsted Sogn er det muligt at betale via MobilePay i forbindelse med indsamlinger ved gudstjenester på MobilePay: 54145