Aktuelt


Vær med til en times gåtur for alle

Torsdag d. 26. november kl. 13.30 vil de første deltagere i Grindsted Kirkes nye tiltag ”Gå dig glad” vandre afsted fra Kirkehuset. Bag initiativet står Grindsted Kirkes diakoniudvalg. Turen, der på forhånd er fastlagt af frivillige, går ud i vores smukke natur og varer ca. en time. Undervejs vil man snakke sammen, følges med gamle og nye venner i denne svære Corona-tid – og indånde den friske luft. Man går i hold på højst 10 personer, og tempoet bliver sådan, at alle kan følge med. Så har man forhåbentlig gået sig glad og er klar til at gå igen næste torsdag, for ”Gå dig glad” bliver hver torsdag kl. 13.30.
Nogle gange slutter vi med en kop udendørs suppe, der serveres af Dr. Hansens Hus’ frivillige.


Kristendomskursus

De sidste to aftener i efterårets kristendomskursus finder sted i Kirkehuset på onsdagene 25. november og 2. december.
Her vil vi se på emnerne ”Er der liv efter døden?” og ”Hvad gør Helligånden?”.
Man er velkommen til at komme kl. 19.30, lytte til oplægget og få en snak om centrale spørgsmål efterfølgende.

Sognepræst Steen Frøjk Søvndal er tovholder på kurset. Se mere på www.kristendomskursus.dk.

Der vil blive serveret kaffe i forbindelse med kurset.
Prisen for én aften er kr. 50.

Læs mere her. 


Familiejulekoncert med Grundtone Trio

I år må vi grundet corona undvære det traditionsrige "De ni Læsninger", som ellers gennem over 40 år har været et fast vidnesbyrd om, at julen var på vej. I stedet byder GRUNDTONE TRIO fra Fyn på en smuk og traditionel familiejulekoncert, som alle kan være med til, samme tid, samme sted, altså søndag den 6. december 2020 kl. 19.00 i Grindsted Kirke. Og dog, -antallet af pladser i kirken er også ved denne lejlighed begrænset på grund af coronarestriktionerne, og derfor må dørene lukkes, når der er "fyldt op". 

Koncerten varer en times tid, og der er gratis adgang, men ingen fællessang. 

GRUNDTONE TRIO kommer fra Fyn og består af sangerinden Kathrine K. Andersen, Flemming Kenn Hansen, klaver, orgel og harmonika og Anders Wilkens, trompet, fluegelhorn og percussion. 


Nye Corona-restriktioner

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 skal du bære mundbind eller visir, når du deltager i en aktivitet med offentlig adgang f. eks. ved Mindegudstjenesten. Kravet gælder både i kirkerne og i Kirkehuset.

Ansatte og frivillige kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Ændringer i forsamlingsforbuddet betyder, at der fra den 26. oktober og 4 uger frem, maks. må samles 50 personer udendørs i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Læs mere under "Kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup" her under.

Sådan påvirker Corona-restriktionerne kirken

Afstandskrav og arealkrav
Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer gælder ikke i kirkerne. I stedet for er antallet af deltagere bestemt af særlige regler om afstandskrav og et arealkrav. Det betyder, at man skal sidde med mindst én meters afstand mellem hinanden (og to meter, hvis der er sang), med mindre man er fra samme husstand. Vi har derfor nøje målt op, hvor mange deltagere, vi må være i alle vore lokaler.

Udendørs begravelser og bisættelser
Udendørs begravelse og bisættelse – eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs – er fra den 26. oktober omfattet af et forsamlingsforbud på maks. 50 deltagere inkl. personale og bedemand.

Krav om mundbind 
I kirker og kirkehus er der fra den 29. oktober til og med 2. januar 2021 krav om, at man bærer mundbind eller visir. Dette betyder dog ikke, at man kan sidde tættere sammen, eller være flere personer i kirkerummet. Børn under 12 år og personer med lægelig grund er undtaget.

Det er bortvisningsgrund at undlade dette jf. gældende retningslinjer.

Vi spritter selvfølgelig af
Alle bedes benytte spritdispenserne ved indgange til kirker og Kirkehus. Vores kirketjenere rengører i øvrigt bænke og kontaktflader mellem hver kirkelig handling. 

I denne periode serveres der ikke kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester.

Kirkehuset er åbent, men...
Vi opfordrer til, at du kun møder fysisk op, hvis det er strengt nødvendigt. Fra den 29. oktober bedes du bære mundbind eller visir ved fremmøde i Kirkehuset.

Føler du dig sløj, skal du selvfølgelig blive hjemme!


Kirkerne i Grindsted, Nollund og Urup

Det er forsat nødvendigt at holde afstand, når vi går i kirke. Efterhånden er vi blevet vant til at spritte hænderne af, inden vi træder indenfor, og retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen for at begrænse smitte med Corona er stadig aktuelle.

Fra landets biskopper er der kommet nye retningslinjer for, hvordan vi kan samles i kirkerne. Kravene om afstand er de samme, men vi kan nu tage hensyn til familier, der kommer samlet og andre grupper, som kan sidde tættere sammen, fordi de har nære relationer og færdes tæt i dagligdagen.

Det betyder, at vi ved hver enkelt arrangement vurderer, hvor mange, der kan lukkes ind i kirkerne. F. eks. ved begravelser, bisættelser, dåbsgudstjenester, vielser og kirkelige velsignelser. Kirketjenerne vil være behjælpelige med at fordele pladserne.

I situationer, hvor forholdene kræver fuld afstand mellem kirkegængerne (f. eks. når der deltager mange enlige i arrangementet) vil det forsat betyde, at der højst kan deltage 80 kirkegængere pr. gang i Grindsted Kirke, 26 i Urup Kirke og 23 i Nollund Kirke. Begrænsningen i antal kirkegængere kan desværre betyde, at man kan opleve at gå forgæves, og vi håber på forståelse.

Kirkeministeriets anbefalinger følges og det betyder, at gudstjenester foregår anderledes end tidligere.

Regler for gudstjenester og andre handlinger, hvor der synges:

1.      Alle spritter hænder, når de går ind i kirken.
2.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand, når man bevæger sig rundt i kirken.
3.      Der skal holdes mindst 2 meters afstand, når man sidder på bænkene. Familier og grupper, der deltager samlet, må dog gerne sidde tættere sammen.  
4.      Der må kun siddes på de anviste pladser og det kan betyde, at man ikke kan sidde, hvor man plejer. Det vil være en god idé selv at tage en pude eller hynde med, da bænkehynderne er fjernet.
5.      Altergang foregår kontinuerligt og uden at altergæsterne knæler. Kordegnen bærer handsker under nadveren og i særlige tilfælde kan der benyttes engangsbægre. 
6.      Efter gudstjenesten tømmes kirken nedefra og med afstand.
7.      Alle opfordres til at udvise påpasselighed og god hygiejne.
8.      Ved sygdom skal man blive hjemme.


Kunst i Kirkehuset

Grindsted Menighedsråd har besluttet at benytte den nye foyer i Kirkehuset til skiftende udstillinger.

På denne første udstilling kan man se Hanne Ernsts malerier, som er inspireret af natur, planter og dyr.

Alle er velkomne til at kigge forbi i Kirkehusets åbningstid.

 


"Vejkirker og andre åbne kirker"

Grindsted Kirke er med i vejkirkeordningen "Vejkirker og andre åbne kirker", men pga. Covid-19 er kirken desværre lukket for besøgende.

Hvis du har lyst til at se andre af landets kirker, kan du bruge Danmarkskortet herunder til at finde en anden kirke, som du kan besøge for at opleve arkitektur, kirkekunst og historie. 

https://www.folkekirken.dk/kirkekortet

Du kan også downloade Vejkirke-brochurer her: 
Vejkirker i Jylland
Vejkirker på Øerne


Sjælesorg - et tilbud til alle

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden, usikkerhed i forhold til situationen og hvordan du skal forholde dig. 

Alle præsterne tilbyder sjælesorg. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager
udgangspunkt i det, du gerne vil tale om.
Det koster ikke noget at få en sjælesorgssamtale med præsten.

Præsterne kan kontaktes på telefon.25nov kl. 19:30

Kristendomskursus med Grindsted og Nollund Kirker

I vore dage tales der meget om at stå vagt om kristendommen i Danmark. Men hvad …

25nov kl. 19:30
26nov kl. 13:30

Gåtur for alle

Kl. 13.30 vil de første deltagere i Grindsted Kirkes nye tiltag ”Gå dig glad” vandre …

26nov kl. 13:30
26nov kl. 19:30

Litteraturstudiekreds om Claus Lembourns "Askedage"

I litteraturstudiekredsen drøftes Claus Lembourns "Askedage" fra 2019; en barsk, men …

26nov kl. 19:30
27nov kl. 08:00

Morgenbøn, Grindsted Kirke

 

 

27nov kl. 08:00
29nov kl. 09:30

Gudstjeneste, Grindsted Kirke

1. søndag i advent v. Egil Hvid-Olsen.

Pigekoret medvirker.

Kollekt: Kontakten - …

29nov kl. 09:30


I Grindsted Sogn er det muligt at betale via MobilePay i forbindelse med indsamlinger ved gudstjenester på MobilePay: 54145